Bia 333
Tin mới nhất
Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính, đất đai
Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính, đất đai
 (TN&MT) – Theo thống kê của UBND tỉnh Gia Lai, năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gần 120 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện sai phạm tài chính là hơn 15,6 tỷ đồng và gần 85.000m2 đất lâm nghiệp bị các cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn lấn chiếm, sử dụng trái phép…