--Quảng cáo---
  • nội dung quy hoạch

Đổi mới, hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đảm bảo phù hợp thực tiễn
SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Trường Giang - 09:42 16/12/2021
(TN&MT) - Chủ trương của Đảng về đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Nghị quyết số 19-NQ/TW đã được thể chế trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, đến nay công tác này đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần phải được nghiên cứu bổ sung, đổi mới, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO