--Quảng cáo---

Ninh Bình: Tập trung giải quyết việc cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Đất đai - 21:19 12/05/2018

(TN&MT) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa ra thông báo yêu cầu các sở, ban, ngành cùng UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất nông nghiệp sau dồn điển đổi thửa để tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Anh 1
Dồn điền đổi thửa tích tụ đất đai ở Ninh Bình đã và đang gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng.

Dồn điền – đổi thửa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp và được xem là bước đột phá trong quy hoạch nông thôn mới, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trong nông nghiệp, nông thôn.

Theo thông báo từ UBND tỉnh Ninh Bình sau khi các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thì đã đạt được một số kết quả, nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hộ gia đình đã tự giác chủ động hoán đổi diện tích cho nhau từ đó đã tạo ra những ô thửa lớn, làm giảm số thửa trên hộ gia đình, cá nhân Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: Việc cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp ở hầu hết các huyện, thành phố vẫn chưa thực hiện được, nguyên nhân do hiện nay các vị trí các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân đã bị thay đổi, không còn phù hợp, thông tin ghi trên GCNQSD đất đã cấp không đúng với hồ sơ địa chính. Mặt khác, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động về đất đai (nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, nhiều dự án chuyển mục đích sử dụng đất…), tuy nhiên trong một thời gian dài các huyện, thành phố không thực hiện việc chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi GCNQSD đất; GCNQSD đất không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ địa chính, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện cũng như việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất còn chưa được quan tâm đúng mức.

Anh 2
Việc cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa vẫn còn một số tồn tại đã và đang được Ninh Bình tập trung giải quyết để tạo điều kiện cho người sử dụng đất.

Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc hướng dẫn các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất sau khi đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng; Đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng phương án xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, các trường hợp cấp nhầm, cấp sai để đưa vào cấp đổi GCNQSD đất theo quy định. Tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc và hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, bố trí cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cán bộ địa chính cấp xã hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất, cấp đổi GCNQSD đất. Các sở, ban, ngành có liên quan phải phối hợp với Sở TN&MT vừa để hoàn tất các thủ tục như dự toán kinh phí, ban hành sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/BCS ngày 15/01/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch số 06/KH – UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp GCNQSD đất và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, các sở liên quan đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức rà soát, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật biến động đất đai, cấp GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu cho các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Phối hợp với Sở TN&MT trong việc cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa.

Đồng thời, khẩn trương đôn đốc UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc theo dõi, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO