--Quảng cáo---

Ninh Bình: 9 tháng đầu năm thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 17,3 tỷ đồng

Xã hội - 15:22 01/10/2018

(TN&MT) - 9 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 85 cuộc thanh tra hành chính và 242 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên nghành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 17,302 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 14,661 tỷ đồng (đã thu hồi 11,2 tỷ đồng, đạt 76,3%), kiến nghị xử lý khác 2,058 tỷ đồng. Tịch thu hàng hóa vi phạm với giá trị 560,4 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,853 tỷ đồng. Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 64 tập thể, 144 cá nhân.

Anh 1
9 tháng đầu năm 2018 tỉnh Ninh Bình thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 17,3 tỷ đồng
 

Cụ thể, thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố triển khai 85 cuộc thanh tra tại 91 đơn vị (9 cuộc thanh tra đột xuất), ban hành kết luận 65 cuộc. Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 242 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.509 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 370 tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Về công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 9 tháng đầu năm 2018, các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã tiếp 2.450 lượt công dân (giảm 12,5% so với cùng kỳ). Tiếp nhận, xử lý 1.531 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (giảm 16,3% so với cùng kỳ).

Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 50/59 vụ việc đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,7%, trong đó các sở, ban, ngành đã tham mưu giải quyết 21/23 vụ việc; các huyện, thành phố giải quyết 17/23 vụ việc, cấp xã giải quyết 12/13 vụ việc.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 36/44 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,8%, trong đó cấp tỉnh đã giải quyết 14/16 vụ việc; các huyện giải quyết 16/19 vụ việc; cấp xã giải quyết 6/9 vụ việc.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO