--Quảng cáo---

Nhiều sai phạm tại các công ty có giám đốc lãnh lương "khủng"

Tư vấn pháp luật - 00:00 27/08/2013

(TN&MT) - Sau khi báo chí đăng tải thông tin về thu nhập cao bất thường của một số giám đốc công ty thuộc TP.HCM, đã khiến dư luận bàn tán xôn xao.

   
(TN&MT) -  Sau khi báo chí đăng tải thông tin về thu nhập cao bất thường của một số giám đốc công ty thuộc TP.HCM, đã khiến dư luận bàn tán xôn xao.
   
   Thông tin đáng chú ý này đã được UBND TP.HCM xác nhận là đúng. Cụ thể: ngoài mức lương 2,6 tỷ đồng/năm của giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị, mức  lương của giám đốc Công ty chiếu sáng công cộng 2,2 tỷ đồng/năm, của giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn là 865 triệu đồng/năm và giám đốc Công ty công viên cây xanh là 759 triệu đồng/năm.
   
  UBND TP.HCM cũng đã tiến hành kiểm tra hàng loạt công ty và phát hiện nhiều sai phạm, đề nghị các cá nhân và sở, ban ngành thành phố tập trung khắc phục. Cụ thể:
  Ngày 26/8, UBND TP HCM đã có thông báo số 623 kết luận của Phó Chủ tịch UBND Lê Mạnh Hà về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và kiến nghị áp dụng mức lương tối thiểu tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm công ích năm 2012 của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP HCM, Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà.
   
  Theo đó, ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đã chủ trình cuộc họp về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và kiến nghị áp dụng mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương sản phẩm công ích năm 2012.
   
  Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị có những sai phạm về việc ký hợp đồng mùa vụ thời hạn dưới 3 tháng đối vối 163 người lao động thường xuyên và ký hợp đồng có thời hạn đối với 355 trường hợp đủ điều kiện hợp đồng không xác định thời hạn, vi phạm quy định của Bộ luật Lao động. Phó Chủ tịch yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị phải giao kết hợp đồng đúng quy định của Bộ luật Lao động đối với tất cả những người lao động nêu trên. Về vấn đề sử dụng quỹ lương của người lao động để chi tiền lương, tiền thưởng cho 7 viên chức quản lý sai quy định, Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà yêu cầu Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV thu hồi toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định của năm 2011; báo cáo UBND TP trước ngày 15/9.
   
Một hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM
    
   
  Đối với sai phạm của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn về việc ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 120 người lao động thường xuyên và ký hợp đồng có thời hạn với đối với 94 người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn, vi phạm quy định của Bộ luật Lao động. Phó Chủ tịch đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn phải giao kết hợp đồng đúng quy định của Bộ luật Lao động đối với tất cả những người lao động nêu trên.
   
  Về sử dụng quỹ lương của người lao động để chi tiền lương, tiền thưởng cho 7 viên chức quản lý sai quy định, yêu cầu Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn thu hồi toàn bộ số tiền hơn 554 triệu đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định của năm 2011, báo cáo UBND TP trước ngày 15/9/2013.
   
  Phó Chủ tịch UBND Lê Mạnh Hà yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị và Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục quyền lợi của người lao động đã bị công ty tước đoạt từ những năm trước đây cho đến nay như bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác; đền bù những thiệt hại do áp dụng các chế độ bình đẳng giữa những người lao động trong công ty. Hai Công ty trên phải báo cáo nguyên nhân và quan điểm khi thực hiện đối xử bất công đối với một bộ phận người lao động, những người trực tiếp lao động trong điều kiện khó khăn, độc hại và nguy hiểm. Qua đó, xây dựng phương án trả lương, thưởng và các chế độ khác nhằm bảo đảm bình đẳng giữa người lao động gián tiếp và lao động trực tiếp; lao động thường xuyên, lao động có thời hạn và lao động mùa vụ; không phân biệt đối xử đối với những người lao động trong công ty.
   
  Đối với Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng TP HCM, UBND TP ra quyết định thu hồi toàn bộ số tiền hơn 2,5 tỷ đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định của năm 2011, báo cáo UBND TP trước ngày 15/9.
   
  Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng TP HCM kiểm tra nội bộ Công ty để tự phát hiện chi tiền lương, thưởng (lương) cho viên chức quản lý sai quy định của những năm trước 2011. Thu hồi toàn bộ số tiền chi sai và báo cáo UBND TP, Sở Lao động Thương binh và xã hội trước ngày 1/10. Sau khi có kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm từng cá nhân sai phạm và đề xuất hình thức kỷ luật trình UBND TP trước ngày 15/9.
  UBND TP HCM cũng yêu cầu cung cấp số lao động theo bộ định mức ứng với khối lượng công việc thực hiện cho Thanh tra Sở Lao động – Thương binh xã hội và kiểm soát bên các công ty báo cáo đầy đủ, trung thực về công tác lao động, tiền lương của doanh nghiệp trước ngày 15/9.
   
  UBND TP đã yêu cầu các Công ty phải báo cáo nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng thu nhập cao bất thường của viên chức quản lý, mức lương bình quân chung cao hơn nhiều so với bình quân chung và trả lương bất bình đẳng trong nội bộ doanh nghiệp. Tập trung phân tích về quan điểm của Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chi lương cho giám đốc doanh nghiệp công ích cao bất thường bà cao hơn nhiều lần trung bình toàn công ty và đặc biệt hơn rất nhiều lần của lao động người lao động mùa vụ (ở Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thu nhập giám đốc cao gấp 41 lần lao động mùa vụ).
   
  UBND TP HCM đã giao Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Xây dựng phân tích nguyên nhân lợi nhuận, thu nhập của các doanh nghiệp công ích cao hơn nhiều so với mặt bằng chung và không phù hợp với tinh chất của hoạt động công ích, đề xuất các biện pháp tiết kiệm ngân sách nhà nước, hạn chế thất thoát, khắc phục tình trạng phân phối thu nhập không đúng quy định và không bình đẳng.
   
  Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Lao động, thương binh và xã hội chỉ đạo Thanh tra của Sở xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật lao động của Công ty và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, của nhà nước. Qua đó, mở rộng thanh tra việc Công ty chấp hành quy định về lao động và tiền lương đến nay và những năm trước 2011. Tiếp tục thanh tra việc Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà về chấp hành quy định pháp luật về lao động, tiền lương.
   
  Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đề xuất hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân sai phạm.
   
  UBND TP yêu cầu các Công ty TNHHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV công trình Cầu phà, Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng TP HCM lập danh sách các hợp đồng công việc đã ký với tổ chức khác với mức lương 2 triệu đồng/tháng để tính đơn giá năm 2012. Tính giá trị của từng hợp đồng với đơn giá được tính dựa trên mức lương 2 triệu đồng và mức lương 1.512.500 đồng/tháng. Xác định mức chênh lệch của từng hợp đồng, tổng hợp giá trị chênh lệch khi áp dụng 2 mức lương tối thiểu trên và báo cáo biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trình UBND TP trước ngày 15/9.
   
  UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài Chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và xã hội thực hiện điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công đối với lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn TP năm 2012 theo mức lương tối thiểu 1.512.500 đồng/tháng, trình UBND TP trước ngày 10/9.
   
  Từ những vấn đề trên, UBND TP HCM giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính thẩm định và đề xuất UBND TP hướng xử lý khoản chênh lệch so với dự toán năm 2012 đã được cấp phát cho các công ty dịch vụ công ích. Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính thẩm định và đề xuất UBND TP và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về rà soát, điều chỉnh các bộ định mức lao động áp dụng đối với các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn TP; báo cáo UBND TP trước ngày 15/9. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước việc lãng phí ngân sách khi không kịp thời điều chỉnh lại mức lao động theo chỉ đạo của UBND TP.
   
Tân Châu
   
   

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO