Nhiều nơi kêu vướng, Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch

13/08/2019 13:40

(TN&MT) - Sáng 13/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 100% đại biểu có mặt tại cuộc họp đồng ý thông qua Nghị quyết này.

Điều hành cuộc họp sáng nay (13/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong quá trình thi hành triển khai Luật Quy hoạch mới còn một số cách hiểu, vận dụng một số quy định của Luật có khác nhau. Điều này làm cho một số dự án, một số quy hoạch triển khai trong thực tế có những khó khăn, bất cập, vướng mắc. Do vậy, phải thống nhất, giải thích những điểm này để đảm bảo áp dụng thống nhất quy định Luật Quy hoạch theo đúng tinh thần, nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Với tinh thần đó, tại cuộc họp, các đại biểu UBTVQH cho ý kiến về 2 vấn đề lớn còn có những vướng mắc và cách hiểu khác nhau là: Cách lập các quy hoạch, thứ tự lập quy hoạch, giá trị pháp lý của các loại quy hoạch với nhau, căn cứ pháp luật; Có hay không được điều chỉnh nội dung quy hoạch, bổ sung các dự án vào trong các quy hoạch đã được quyết định phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch này có hiệu lực, khi mà các dự án, quy hoạch đó phải tích hợp vào trong quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch đất, quy hoạch tổng thể quốc gia...?

bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến Nghị quyết về một số điều tại Luật Quy hoạch, báo cáo Dự thảo nêu rõ, việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch được thực hiện đồng thời. Các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 được quyết định hoặc phê duyệt độc lập, trường hợp sau khi được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn, các quy hoạch cấp dưới phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp cao hơn.

Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật này thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật này. Theo đó, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là các quy hoạch có đối tượng, phạm vi, quy mô tương đương trong hệ thống quy hoạch quốc gia Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Các quy hoạch này được tiếp tục thực hiện, điều chỉnh cho đến khi có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 thay thế.

Cùng với đó, các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt được hiểu theo 2 phương án sau: Một là, trong quá trình thực hiện các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định việc thực hiện các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện trong thời gian các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 chưa được quyết định hoặc phê duyệt. Hai là, trong quá trình thực hiện, các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được điều chỉnh nội dung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; trình tự, thủ tục điều chỉnh được áp dụng theo quy định của pháp luật trước ngày 01/1/2019.

Bên cạnh đó, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được lập, thẩm định trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt thì thực hiện quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này. Điều này có nghĩa là các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 trong hệ thống quy hoạch quốc gia quy định của Luật Quy hoạch đã tổ chức lập nhưng chưa tổ chức thẩm định thì tiếp tục tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.

ông Vũ Hồng Thanh
Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Ảnh: quochoi.vn

Các quy hoạch đã tổ chức thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê duyệt thì tiếp tục thực hiện quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Trong quá trình tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch chỉ thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt về nội dung quy hoạch, không phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết giải thích về một số điều của Luật Quy hoạch, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, mục tiêu chủ yếu của việc Chính phủ đề xuất ban hành Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch là để giải quyết vướng mắc trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cấp bách của một số ngành, lĩnh vực trong giai đoạn từ này đến hết năm 2020. Tuy nhiên, việc giải thích pháp luật cần phải bảo đảm đúng nguyên tắc và thẩm quyền quyết định.

Để giải quyết một cách triệt để và phù hợp với quy định pháp luật những khó khăn, vướng mắc hiện nay, Chính phủ cần phải báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết đặc thù cho phép điều chỉnh các quy hoạch được tích hợp của một số ngành, lĩnh vực cụ thể trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2020 và phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống quy hoạch, cũng như khắc phục được những bất cập của công tác quy hoạch trước khi Luật Quy hoạch được ban hành.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thống nhất một số vấn đề trọng tâm như: các loại quy hoạch được lập đồng thời với nhau, chứ không phải quy hoạch cao xong rồi mới lập quy hoạch thấp hơn; quy hoạch nào lập xong trước sẽ được cơ quan cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt cho thi hành trước; quy hoạch cao được phê duyệt rồi mà quy hoạch thấp có mâu thuẫn hay chưa phù hợp phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo đúng nguyên tắc lập quy hoạch. Đối với quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thống nhất được điều chỉnh nội dung trên cơ sở áp dụng các luật chuyên ngành trước đây”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Sau phiên họp này, UBTVQH sẽ giao cho cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện về mặt văn phong dự thảo Nghị quyết về giải thích một số điều của Luật Quy hoạchđể trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều nơi kêu vướng, Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO