--Quảng cáo---

Nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực TN&MT bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018

Văn bản mới - 13:07 30/11/2018

(TN&MT) - Quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất; Nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; Kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng là những quy định pháp luật quan trọng liên quan đến ngành TN&MT sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 12/2018.

Quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Từ ngày 3/12, Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có hiệu lực thi hành.

Thông tư này quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn bao gồm các nội dung sau:

- Giám sát và duy trì hoạt động hệ thống phụ trợ phòng máy chủ dùng cho chuyên ngành khí tượng thủy văn.

- Vận hành và duy trì hoạt động trạm thu vệ tinh khí tượng.

- Vận hành và duy trì hoạt động hệ thống VSAT trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

- Vận hành và duy trì hoạt động trạm vô tuyến điện truyền, nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

- Vận hành và duy trì hoạt động hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ tác nghiệp khí tượng thủy văn.

- Giám sát và đánh giá chất lượng truyền nhận, phát báo thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thời gian thực.

- Thu nhận, xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin, dữ liệu số khí tượng thủy văn.

- Bảo quản, bổ sung, khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong hoạt động thư viện.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

3 KTTV
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Định mức lao động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/12.

Theo đó, định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu.

Lao động kỹ thuật là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và các ngành nghề khác liên quan, gồm: Điều tra viên tài nguyên môi trường, công nhân kỹ thuật.

Thành phần định mức lao động gồm:

- Nội dung công việc: Liệt kê các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc.

- Phân loại khó khăn: Là mức độ phức tạp của công việc do ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến việc thực hiện của bước công việc.

- Định biên: Xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực hiện của từng nội dung công việc.

- Định mức: Mức thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm; đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm (100 mẫu).

Công nhóm: Là mức lao động xác định cho một nhóm người có cấp bậc kỹ thuật cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra đơn vị sản phẩm.

- Ngày công (ca) tính bằng 08 giờ làm việc. Thời gian làm việc theo chế độ lao động quy định.

Thời điểm xây dựng các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Tại Thông tư  số 40/2018/TT-BCT về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí quy định: Chương trình quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí phải được thực hiện trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt; Trước khi chạy thử, vận hành; Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn.

Trong khi đó, Báo cáo đánh giá rủi ro được thực hiện:

- Khi thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật.

- Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt.

- Trước khi chạy thử, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa.

- Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn.

- Cập nhật định kỳ 5 năm.

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực hiện: Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt; Trước khi chạy thử, vận hành; Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn.

Thông tư này có có hiệu lực từ ngày 14/12.

Kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Nội dung ngày được ghi nhận tại Thông tư 91/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/12.

Theo đó, việc sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên được áp dụng cho các nội dung sau:         

- Tổ chức hoạt động phổ biến thông tin rộng rãi về đối tượng, lộ trình dán nhãn năng lượng.         

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân.

-  Khảo sát, đánh giá chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.            

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ tiêu về chi phí năng lượng riêng, hiệu suất năng lượng tối thiểu.    

- Mua sắm, thuê trang thiết bị để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hiệu suất năng lượng.        

- Kiểm tra, giám sát, hội nghị, hội thảo việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

- Lấy mẫu và thử nghiệm để kiểm tra việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng trên thị trường.      

- Mua số liệu khảo sát, mua mẫu thực hiện kiểm tra hậu kiểm đối với các sản phẩm dán nhãn năng lượng trên thị trường.     

  • Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018
    Xã hội - 15:29 29/11/2018
    (TN&MT) - Bắt đầu từ ngày 01/12, nhiều chính chính sách pháp luật có hiệu lực thi hành. Trong đó có các chính sách về: Quy định hình sự về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm; Bảo hiểm y tế; Xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; Kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe có hiệu lực pháp luật.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO