--Quảng cáo---

Nghệ An: Tập trung phát triển Du lịch và dịch vụ biển

Kinh tế - Đình Tiệp - 10:54 14/09/2020

(TN&MT) - Đó là nội dung trọng tâm tại Kế hoạch 512/KH-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Nghị quyết số 36-NQ/TW BCH Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm mục đích, yêu cầu của Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện, những nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2020 - 2025, có tầm nhìn đến 2045. Đồng thời, phân công cụ thể đối với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị; đối với từng nội dung xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của tỉnh.

Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ biển là nội dung ưu tiên phát triển trong tương lai của tỉnh Nghệ An

Trong đó, đối với việc phát triển kinh tế biển và ven biển, cần tập trung vào phát triển Du lịch và dịch vụ biển; Công nghiệp ven biển; nuôi trồng và khai thác hải sản; kinh tế hàng hải và các ngành kinh tế biển mới; khai thác khoáng sản biển, năng lượng tái tạo... Bên cạnh phát triển kinh tế biển, cần nâng cao đời sống, chất lượng chăm sóc y tế, giáo dục, cung cấp đầy đủ điện, thông tin liên lạc, nước ngọt, bảo đảm an ninh, an toàn cho dân cư vùng ven biển và những người lao động trên biển, thực hiện tốt Đề án phát triển y tế biển, đảo và chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng ven biển và trên biển đến năm 2030; nâng cao nhận thức về biển và đại dương, xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hoá gắn bó, thân thiện với biển, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng dân cư vùng biển, ven biển.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu và công nghệ mới, tiên tiến trong giám sát, điều tra, quản lý tài nguyên, môi trường biển, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đảo và phát triển các ngành kinh tế biển quan trọng như cảng biển, du lịch biển, khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, dịch vụ biển; tổ chức thực hiện tốt Chương trình khoa học, công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học sinh, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học; có cơ chế hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực biển tại các Trường Đại học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO