--Quảng cáo---

Nghệ An: Sở TN&MT được giải quyết 10 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Môi trường - Phạm Tuân - 21:01 23/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Nghệ An. Trong đó, Sở TN&MT sẽ được giải quyết 10 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền.

Ngày 17/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường gồm 10 thủ tục. Đó là, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, UBND tỉnh và Sở Tài nguyê và Môi trường còn có chức năng xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường; Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Đó là, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ giải quyết 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng được quyền chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 02 thủ tục là đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường và tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

UBND cấp xã được giải quyết 2 thủ tục hành chính gồm tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường sẽ quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyề hạn đối với các đơn vị liên quan, tránh sự chồng chéo, phiền hà cho các cá nhân và doanh nghiệp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO