--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Bình Dương: Tổng kết công tác năm 2017

Ngành TN&MT - 23:28 21/12/2017

(TN&MT) - Ngày 21/12 tại Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

PCT MH DUNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Năm 2017, ngành TN&MT đã chủ động rà soát, tích cực tham mưu UBND tỉnh Bình Dương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định liên quan đến quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản,.. cho phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.
 

Ngành TN&MT cũng đã tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nhất là các vùng giáp ranh; kiên quyết xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 31/8/2016  của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
 

Sở TN&MT đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả một số giải pháp hạn chế trình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; xây dựng hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT ở 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
 

Song song đó, chỉnh đốn và hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, xây dựng dự toán và giao dự toán ngân sách Nhà nước ngày càng sát với tình hình thực tế; các khoản thu phí, lệ phí và doanh thu dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập đều đạt và vượt kế hoạch được giao; thực hiện thanh, quyết toán đúng quy định. Nguồn thu ngân sách từ ngành TN&MT ngày càng tăng.
 

Mặt khác, thực hiện thanh, kiểm tra theo đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm. Trọng tâm, là tăng cường công tác thanh, kiểm tra trình trạng phân lô, bán nền và chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch tại các địa phương…
 

Ông Phạm Danh – Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) trong toàn hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xã về lĩnh vực TN&MT.
 

Cùng với đó, tiếp tục cải tiến phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc theo hướng khoa học và kịp thời để nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; tiếp tục chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức điều hành; nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân phụ trách; tăng cường bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện công việc được giao.
 

Ngoài ra, tăng cường hoàn thiện xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giữa nội bộ ngành TN&MT, giữa ngành TN&MT với các ngành khác và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện, cấp xã, nhằm đảm bảo sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị.
 

Sở TN&MT cũng sẽ chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện, đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ thông tin giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của ngành; thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cho CBCCVCNLĐ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch.
 

Và thường xuyên quán triệt, nhắc CBCCVCNLĐ thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn hóa nơi công sở; tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến“, ‘‘tự chuyển hóa“ trong nội bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...

Trao Bang khen CP
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng và ông Phạm Danh – Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 Lãnh đạo Sở tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành TN&MT trong năm 2017. Mặc dủ khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, nhân sự có nhiều biến động, biên chế lại cắt giảm, song ngành TN&MT đã chủ động, sáng tạo tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh nhà.
 

Ông Mai Hùng Dũng cũng đề nghị, để phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018 ngành TN&MT cần tập trung hơn nữa một số một số công việc: Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đã trình Chính phủ phê duyệt, ngành cần chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công bố công khai dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh sau khi được Chính phủ phê duyệt.
 

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ đất dôi dư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; tiếp tục thực hiện thu hồi đất do vi phạm đất đai và quản lý tốt các khu đang quản lý, không để bị lấn chiếm.
 

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện phương án phòng ngừa ứng phó sự cố tràn đổ chất thải; triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh, điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của Kế hoạch phân loại rác tại nguồn.
 

Để phát huy được nguồn lực từ đất của Nhà nước và nguồn vốn của nhà đầu tư, ngành TN&MT cần tiếp tục rà soát, lựa chọn những dự án mang tính cấp thiết, phù hợp với quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao...

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO