--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Bình Dương nỗ lực hoàn thành công tác 2016

Tài nguyên - 00:00 05/01/2017

(TN&MT) - Ngày 5/1 tại Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017...

 

(TN&MT) - Ngày 5/1 tại Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng (bìa phải) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân Sở TN&MT Bình Dương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng (bìa phải) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân Sở TN&MT Bình Dương

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, ngành TN&MT Bình Dương cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra trong năm; các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết của tỉnh đặt ra đầu năm; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngày càng chủ động, sáng tạo và khá toàn diện trên các mặt công tác của ngành, nổi bật ở một số điểm sau:

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngành TN&MT Bình Dương được thực hiện kịp thời và đảm bảo chất lượng; hệ thống tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn gắn với xây dựng, quy hoạch, đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu công tác; đặc biệt, chú trọng quan tâm và thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác.

Công tác thanh tra, kiểm tra được chỉ đạo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công tác phối hợp của ngành TN&MT giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa ngành với các ngành khác và trong nội bộ ngành ngày càng được tăng cường qua việc ban hành các quy chế phối hợp và tổ chức các buổi làm việc trực tiếp ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác quản lý đất đai được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện kịp thời điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất; tập trung củng cố, kiện toàn đi vào ổn định và nâng dần chất lượng của 2 đơn vị Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp; kịp thời giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ động và tích cực tham mưu giải quyết được một số các tồn tại, hạn chế do lịch sử để lại nhiều năm.

Công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện ngày càng chủ động và mở rộng cả về phạm vi, quy mô; không để phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường; việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị đạt kết quả tốt; các chỉ tiêu về môi trường đều đạt và vượt chỉ tiêu của Tỉnh đề ra.

Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng đi vào nề nếp qua việc thực hiện quy hoạch khoáng sản; tích cực phối hợp với các ngành, địa phương thanh kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác cát và đất san lấp trái phép trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu bước đầu có chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác tuyên truyền, tập huấn ngày càng được chú trọng.

Ông Phạm Danh - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương (bìa trái) trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TN&MT của Bộ TN&MT cho 25 cá nhân Sở TN&MT
Ông Phạm Danh - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương (bìa trái) trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TN&MT của Bộ TN&MT cho các cá nhân Sở TN&MT

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, ngành TN&MT Bình Dương tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong năm qua và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm như sau:

Ngành TN&MT Bình Dương sẽ tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật và văn bản dưới Luật, các quy hoạch, kế hoạch mới ban hành, nhất là đối với các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lĩnh vực TN&MT cho cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp tỉnh và cấp huyện; công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT của tỉnh ở 3 cấp theo quy định; mở rộng áp dụng mô hình “chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Tập trung hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp theo Nghị  định số 141/2016/NĐ-CP; thành lập Trung tâm Định giá đất trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất; thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn theo quy hoạch; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo về cơ cấu số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn để phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế.

Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước; phấn đấu thu ngân sách từ các khoản phí, lệ phí đảm bảo hoàn thành dự toán thu năm, kết hợp với việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, cấp huyện tích cực hơn nữa trong công tác giải ngân từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo dự toán; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT phấn đấu tăng 10% doanh thu dịch vụ hoặc 10% lợi nhuận.

Tiếp tục thực hiện dự án năm 2016 chuyển sang và các dự án mới; triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính; kịp thời cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện thanh tra theo chuyên đề của Bộ TN&MT; thanh tra trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 06 huyện, thị, thành phố còn lại; phúc tra lại các kết luận của các Đoàn thanh, kiểm tra năm 2016; thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước...

Dịp này, 02 cá nhân Sở TN&MT Bình Dương đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 25 cá nhân Sở TN&MT nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TN&MT của Bộ TN&MT.

Tường Tú


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO