--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Bình Định: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu trong 9 tháng năm 2021

Ngành TN&MT - Mỹ Bình - 20:32 01/10/2021

(TN&MT) - Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đạt những kết quả nhất định.

Công tác quản lý về đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai, qua đó ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất mới phát sinh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm đất đai. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Sở đã lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 5412, ngày 31/12/2020. Đồng thời, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất (thời kỳ 2021–2030). Hiện nay đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để điều chỉnh trước khi thực hiện.

Đất rừng trên địa bàn huyện Vân Canh

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục các công trình, dự án có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thẩm định Thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí bản đồ địa chính của 37 các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xem xét gia hạn và cấp mới giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 9 hồ sơ. Trình UBND tỉnh phê duyệt số liệu thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề xuất UBND tỉnh tham gia Dự án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo hình thức BOO. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa các dự án có sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa.

Bồi thường giải phóng mặt bằng và xác định giá đất: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí phê duyệt gần hơn 239 tỷ đồng. Xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của 57 công trình, dự án.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Tập trung phát triển quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách tỉnh, huyện. Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn với tiền sử dụng đất 370 tỷ đồng (Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện).

Thực hiện cấp mới, cấp đổi 1.526 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) cho các tổ chức, cấp đổi 33.234 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 38.637 GCN (tổ chức: 2.329, hộ gia đình, cá nhân: 36.308). Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp mới 4.487 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. Cung cấp thông tin 3.300 trường hợp; gia hạn sử dụng đất nông nghiệp: 8.276 GCN; Trích đo, trích lục, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính: 9.676 trường hợp.

Công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường

Tham mưu UBND tỉnh Bình Định cấp 48 giấy phép liên quan hoạt động khai thác khoáng sản. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung 7 mỏ đất làm vật liệu san lấp phục vụ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh do các ban làm chủ đầu tư và 1 mỏ sét vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Khai thác cát trên sông Hà Thanh

Trình UBND tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 8 giấy phép khai thác khoáng sản có lồng ghép tiền cấp quyền với tổng số tiền phải nộp hơn 11,6 tỷ đồng, trong đó phải nộp trong năm 2021 hơn 3,3 tỷ đồng. Xác định số tiền các doanh nghiệp phải nộp năm 2021 đối với 46 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền phải nộp năm 2021 với tổng số tiền phải nộp hơn 27 tỷ đồng. Trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung 15 điểm mỏ khoáng sản để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường biển

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, kiểm tra, xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm và đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý, thông tin kết quả giải quyết để trả lời cho công dân có phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường qua Đường dây nóng, các vụ việc do báo chí phản ánh, đơn kiến nghị của người dân và ý kiến phản ánh của cử tri. Tổ chức tập huấn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho 13 địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đẩy mạnh công tác truyền thông môi trường và đa dạng sinh học: giới thiệu xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021; hưởng ứng các sự kiện về môi trường và đa dạng sinh học năm 2021; phối hợp triển khai dự án Truyền thông môi trường Vịnh Quy Nhơn và lắp đặt pano cố định tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Hoàn thành nhiệm vụ khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra tại tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho 7 huyện, thị xã. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương cải thiện và nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong bộ Chỉ số PAPI; cập nhật Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh.

Vẽ tranh về chủ đề bảo vệ môi trường biển

  • Bình Định chuyển từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19
    Xã hội - Mỹ Bình - 19:17 29/09/2021
    (TN&MT) - Ngày 29/9, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 18 về việc chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0h00 ngày 01/10/2021.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO