Nậm Pồ (Điện Biên): Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai

Trần Sơn - Hoàng Châu| 16/02/2020 22:39

(TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất phục vụ mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ (Điện Biên) đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/HU, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Huyện Nậm Pồ (Điện Biên) tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh Điện Biên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thưc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác quản lý, sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Xác định rõ công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn và việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức làm công tác quản lý và tham mưu quản lý đất đai. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ khi để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, tự ý xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp và tranh cấp, khiếu nại, khiếu kiện về đất đai kéo dài.

Huyện Nậm Pồ tập trung thực hiện quy hoạch chi tiết huyện lỵ đô thị Nậm Pồ.

Tăng cường quản lý đất đai trong vùng đã được quy hoạch, nhất là quy hoạch trung tâm xã, trung tâm huyện; quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trái quy định, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không theo quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái pháp các công trình trên đất nông nghiệp, lấn đất, chiếm đất, buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất theo quy định. Thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Huyện Nậm Pồ đẩy nhanh tiến độ Dự án tái định cư cho các hộ dân, chỉnh trị suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Bên cạnh những kết quả tích cực đã và đang đạt được thì công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn huyện  vẫn còn hạn chế như: Tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất đai trái phép vẫn diễn ra; một số công trình, dự án đầu tư triển khai không hiệu quả, để đất bị bỏ hoang gây lãng phí; công tác kiểm điểm, đền bù, GPMB còn nhiều vướng mắc; việc đấu giá QSD đất, xây dựng các khu dân cư còn bộc lộ nhiều bất cập…

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa cụ thể, sát sao, nhận thức pháp luật về đất đai của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai chưa đầy đủ và khoa học. Việc đầu tư ngân sách của địa phương cho công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất để phục vụ công tác quản lý đất đai còn chưa kịp thời, chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất phục vụ mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai và kinh doanh bất động sản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần Kết luận số 36 – KL/TW ngày 06/09/2018 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý và thực hiện nghiêm các chính sách liên quan đến việc tiếp cận đất đai như: Quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, GPMB, đấu giá QSD đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Tăng cường công tác điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Nâng cáo chất lượng cung cấp dịch vụ công của Trung tâm quản lý đất đai; tập trung giải quyết cấp GCNQSD đất cho người dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng đất; thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá QSD đất, đảm bảo thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá QSD đất, nhất là tại các vị trí thuộc các khu trung tâm, các khu đất có giá trị thương mại, dịch vụ cao. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, nhất là ở cấp cơ sở trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá QSD đất trái quy định, xây dựng công trình trên đất trái phép.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh của nhân dân liên quan đến đất đai. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nậm Pồ (Điện Biên): Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO