Quảng Ngãi: 15 tỷ đồng thực hiện Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn

​(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định phân bổ 15 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc cấp nước sạch cho người dân gặp nhiều khó khăn
Việc cấp nước sạch cho người dân gặp nhiều khó khăn


​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố liên quan th​eo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018, thi công xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành của nhà nước.
 

Hiện nay, việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, như nguồn vốn của Nhà nước ngày càng hạn chế, nhiều vùng hiện nay còn thiếu nước sinh hoạt là nơi không có nguồn nước để khai thác, kinh phí đầu tư cho các công trình khá cao vì phải khai thác nguồn nước ở xa... Đến cuối năm 2017, tỷ lệ người dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh mới đạt trên 87%. Tỉnh Quảng Ngãi đang phấn đấu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Lan Anh

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục