--Quảng cáo---

Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long 2019 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong tháng 5

Tin tức - 17:15 26/04/2019

(TN&MT) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”. Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 16/5 sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

anh 1
Diễn đàn ĐBSCL 2019 nhằm đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Công văn cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ TN&MT tại văn bản hoàn thiện Đề án tổ chức Diễn đàn ĐBSCL năm 2019. Kinh phí tổ chức Hội nghị được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ từ các đối tác phát triển và các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó các cơ quan trung ương, các địa phương, các đối tác phát triển tự bố trí kinh phí đi lại, ăn, ở cho đại biểu của cơ quan, địa phương mình tham dự Hội nghị.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, điều phối chung công tác tổ chức Hội nghị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác chuẩn bị. Trong đó, lưu ý công tác xây dựng Báo cáo kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, xác định rõ các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp chiến lược cụ thể thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Bộ TN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL; đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL”.

Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quy hoạch, tình hình bố trí vốn và thu hút vốn đầu tư cho vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL”.

anh 2
Nhiều lãnh đạo Bộ, ngành sẽ chủ trì và tham gia thảo luận các chuyên đề chính tại Hội nghị năm nay

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng nội dung báo cáo đánh giá tình hình bố trí vốn và thu hút vốn đầu tư cho vùng ĐBSCL và đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL”; bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định, bảo đảm để Bộ TN&MT, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị.

Bộ NN&PTNT chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL”; phối hợp với Bộ TN&MT đồng chủ trì phiên “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL”. Chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ KH&ĐT, các cơ quan liên quan xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ TN&MT, các cơ quan liên quan xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL”; chịu trách nhiệm nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL; phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng nội dung báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL.
 

Cù lao Ông Hổ, tỉnh An Giang - ảnh: Quốc Trung
Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng phát triển ĐBSCL sẽ được đưa ra tại Hội nghị - ảnh: Quốc Trung

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL”; chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả và định hướng nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng nội dung Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL”; chịu trách nhiệm nội dung báo cáo về giải pháp về cơ chế điều phối vùng ĐBSCL.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức công tác truyền thông về kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP, chú ý đến các mô hình tiêu biểu trong quá trình chuyển đổi mô hình nhằm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai hiệu quả ở ĐBSCL; truyền thông về các nội dung Hội nghị.

Phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Nông nghiệp là một trong những vấn đề được quan tam hàng đầu

Bộ Ngoại giao tạo điều kiện để các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế và chuyên gia quốc tế tham dự Hội nghị theo quy định; cử cán bộ phiên dịch phục vụ Hội nghị.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với địa phương đăng cai tổ chức bảo đảm công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị.

UBNDThành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung báo cáo về vai trò, giải pháp kết nối giao thông và hợp tác với các tỉnh vùng ĐBSCL; phối hợp với Bộ TN&MT, Văn phòng Chính phủ và các bên liên quan trong công tác tổ chức và hậu cần của Hội nghị; phối hợp với Bộ Công an bảo đảm công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị; phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.

Các Bộ, ngành, địa phương khác có liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về các kết quả đã đạt được, các nội dung chưa hoàn thành của Bộ, ngành, địa phương mình kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, đề xuất kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thúc đẩy sự phát triển bền vững ĐBSCL, gửi Bộ TN&MT để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ động chuẩn bị nội dung tham luận về các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP và các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị.

Các Bộ, ngành, địa phương vùng ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức các hoạt động truyền thông và các hoạt động khác liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 và Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2019.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO