Trả lại Giấy phép khai thác nước ngầm

(TN&MT) - Trước đây, chúng tôi đã xin Giấy phép được khai thác nước ngầm để phục vụ sản xuất. Giấy phép này có thời hạn đến năm 2017. Nay, do nhu cầu sản xuất chúng tôi không cần dùng đến Giấy phép này nữa. Xin hỏi, chúng tôi có thể trả lại Giấy phép hay không? Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ này?

Trả lời

Theo Điều 26, Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định về trả lại Giấy phép, chấm dứt hiệu lực của Giấy phép như sau:

“1. Giấy phép tài nguyên nước đã được cấp nhưng chủ Giấy phép không sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng tiếp thì có quyền trả lại cho cơ quan cấp Giấy phép và thông báo lý do.

2. Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép bị thu hồi;

b) Giấy phép đã hết hạn;

c) Giấy phép đã được trả lại.

3. Khi Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực, các quyền liên quan đến Giấy phép cũng chấm dứt.”

Theo quy định, cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, Giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) bao gồm: Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Báo Tài nguyên và Môi trường

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục