Doanh nghiệp phải xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

(TN&MT) - Công ty của tôi đang tiến hành xây dựng công trình khai thác nước nước dưới đất để cung cấp nước cho sinh hoạt cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh với quy mô từ 20 m3/ngày đêm. Mới đây, chính quyền địa phương cho biết, với quy mô và loại công trình này, chúng tôi phải xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Công ty của tôi hoàn toàn không biết thông tin gì về quy định này? Xin Quý báo cho biết, cụ thể quy định như thế nào? Trách nhiệm của chúng tôi đối với vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt ra sao?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Việc chính quyền địa phương thông báo công ty của bạn phải xây dựng phương án, khoanh định và thực hiện việc cắm mốc, đặt biển báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc phạm vi công trình của mình là đúng. Cụ thể, quy định này vừa được ghi nhận tại Thông tư 24/2016/TT-BTNMT và sẽ có hiệu lực vào 25/10/2016.

Theo quy định, công trình khai thác nước nước dưới đất để cung cấp nước cho sinh hoạt cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh với quy mô từ 10m3/ngày đêm phải xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Khi đó, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của công trình không nhỏ hơn 20m tính từ miệng giếng.

Theo Thông tư, nguyên tắc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt là phải bảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác của nguồn nước; phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, chế độ dòng chảy, đặc điểm nguồn nước, quy mô khai thác, sơ đồ bố trí công trình và các đặc điểm khác liên quan đến việc bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; đồng thời phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của khu vực có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt.

Về trách nhiệm của công ty

 Theo Điều 8, Thông tư số 24, các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, quản lý, vận hành công trình khai thác nước có trách nhiệm: Xây dựng phương án, khoanh định và thực hiện việc cắm mốc, đặt biển báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc phạm vi công trình của mình; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan trong việc khoanh định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình; Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng và giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình theo quy định.  Trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước hoặc có các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý tài nguyên nước ở địa phương để kịp thời xử lý.

Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục