Các trường hợp doanh nghiệp khai thác nước mưa phải xin cấp phép

(TN&MT) - Khi Doanh nghiệp Khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật đất đai, Luật tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật; Vậy doanh nghiệp có phải làm thủ tục xin cấp phép khai thác, sử dụng nước không?

Trả lời:

Câu hỏi của bạn chưa nêu rõ quy mô, mục đích khai thác sử dụng nước của Doanh nghiệp nên Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu trả lời như sau:
- Từ ngày 31/01/2014 trở về trước, khi Doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật thì không phải xin cấp phép khai thác nước (quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước – đã hết hiệu lực thi hành; điểm 4.1, mục 4, phần I. những quy định chung của Thông tư số 02/2005/TT_BTNMT ngày của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004).

-Từ ngày 01/02/2014, căn cứ quy định tại điểm b, c, d, Điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Doanh nghiệp khai thác sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật thuộc một trong các trường hợp dưới đây phải xin cấp phép khai thác nước:

+ Khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 0,1m3/giây trở lên;

+ Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp từ 100 m3/ngày đêm;

+ Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50kw trở lên.

Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục