--Quảng cáo---

Mai Sơn tăng cường quản lý đất đai

Đất đai - Nguyễn Nga - 16:41 12/12/2019

(TN&MT) - Những năm qua, thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị tại các xã, thị trấn.

Huyện Mai Sơn đang tập trung cao hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu các hồ sơ đủ điều kiện trong năm 2019 (Ảnh: Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thẩm định hồ sơ cấp GCN lần đầu)

Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, hàng năm, việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  của huyện cơ bản đảm bảo tiến độ, theo đúng quy trình thực hiện, nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nói riêng và công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai.

Cùng với đó, UBND huyện đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, quán triệt Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo và công chức địa chính UBND các xã, thị trấn.

Trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đã thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá cho 82 hộ gia đình, cá nhân tại xã Cò Nòi, Chiềng Ban, Mường Bon và thị trấn Hát Lót, với diện tích hơn 10,3ha; thu nộp ngân sách hơn 47 tỷ đồng. Chuyển mục đích sử dụng đất cho gần 300 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn với tổng diện tích trên 32ha.

Về kết quả thu hồi đất, từ ngày 1/7/2014 đến tháng 11/2019, đã thu hồi hơn 323ha của 1.959 hộ gia đình, cá nhân. Bên cạnh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, huyện đã áp dụng hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ bị thu hồi đất bằng 2 đến 3 lần giá đất nông nghiệp.

Trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, UBND huyện luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân để hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất.

Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt giao đất, cấp GCNQSDĐ ở lần đầu đối với các trường hợp đủ điều kiện được 5.981/5.981 hồ sơ, đạt 100%; còn 764 hồ sơ không đủ điều kiện do chồng lấn đất quân sự, đất nông trường, đất quy hoạch khu đô thị đang tiếp tục rà soát tháo gỡ.

Với hồ sơ đất sản xuất nông nghiệp, đã phê duyệt đạt 6.596/6.664 hồ sơ đủ điều kiện; đang tiếp tục thực hiện 68 hồ sơ. UBND huyện đang chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tập trung cao giải quyết hồ sơ còn lại; phấn đấu hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu các hồ sơ đủ điều kiện trong năm 2019.

Mai Sơn tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị tại các xã, thị trấn.

Công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực đất đai được quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý quy hoạch và các quyền, nghĩa vụ của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Qua kiểm tra, phát hiện 110 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, UBND huyện đã xử phạt 55 trường hợp với số tiền trên 176 triệu đồng.

Qua đó, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai giảm dần theo từng năm, công tác quản lý nhà nước về đất đai của các xã, thị trấn dần đi vào nền nếp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện còn một số khó khăn vướng mắc. Việc kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sau giao đất còn hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn xảy ra. Công tác thanh, kiểm tra việc quản lý đất đai tại các xã chưa được triển khai đồng bộ, nhất là việc quản lý quy hoạch theo thẩm quyền của cấp xã, trong đó có việc sử dụng đất sai mục đích của các hộ gia đình, cá nhân.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai là công việc phức tạp và khó khăn, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo về quản lý đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi trường còn thiếu. Công chức địa chính xã phụ trách, quản lý, nhiều lĩnh vực như giao thông, xây dựng, thủy lợi, môi trường, khoáng sản… nên ảnh hưởng đến việc tham mưu cho UBND xã về công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý đất đai tại các xã, thị trấn để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; tổng hợp những vướng mắc về cơ chế chính sách trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

UBND huyện Mai Sơn kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Đất đai 2013, gồm: Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến trình tự chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở đối với diện tích đất lúa kém hiệu quả, không có khả năng canh tác. Đề nghị bổ sung trình tự thủ tục, hồ sơ đối với các hộ gia đình cá nhân xin san lấp, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp.

Quy định cụ thể tổng thời gian lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm; bổ sung thủ tục đất đai đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất...

Quy định rõ về xử phạt hành vi san gạt khai thác đất, san ủi mặt bằng, cải tạo hạ thấp cốt nền (làm biến dạng địa hình đất) do trong Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không quy định, để làm căn cứ cho địa phương lập biên bản xử lý hành chính về hành vi này.

  • Mai Sơn siết chặt bảo vệ môi trường trong sản xuất VLXD
    Môi trường - Nguyễn Nga - 16:14 10/12/2019
    (TN&MT) - Trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện có 10 đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. 100% đơn vị đã thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và được phê duyệt theo quy định; đã đầu tư, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO