Long An: Kỷ niệm 72 năm Ngành Quản lý đất đai

06/10/2017 00:00

(TN&MT) - Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Quản lý đất đai, đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý...

 

(TN&MT) - Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Quản lý đất đai, đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của Ngành Quản lý đất đai Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An vừa tổ chức Lễ Kỹ niệm 72 năm Ngành Quản lý đất đai.

Ông Phan Nhân Duy phấn khởi ôn lại truyền thống vẻ vang 72 năm của Ngành Quản lý đất đai
Ông Phan Nhân Duy - Giám đốc Sở TN&MT Long An phấn khởi ôn lại truyền thống vẻ vang 72 năm của Ngành Quản lý đất đai

Phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 72 năm của Ngành Quản lý đất đai, ông Phan Nhân Duy – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết: Ngành Quản lý đất đai đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đó là tài nguyên đất Quốc gia ngày càng được điều tra một cách toàn diện hơn, xác định đúng tiềm năng làm cơ sở cho việc khai thác, sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả theo hướng phát triển bền vững.

Cùng với đó, tài sản đất đai Quốc gia đã được giao đến tận tay người sử dụng đất đúng pháp luật để sản xuất, khai thác làm giàu cho bản thân và làm giàu cho đất nước; hệ thống pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn chỉnh, giác ngộ pháp luật của nhân dân được nâng cao, tổ chức thi hành pháp luật về đất đai ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai.

Hoạt động của Ngành Quản lý đất đai cũng đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; đảm bảo công bằng và ổn định xã hội; tăng thu cho ngân sách Nhà nước; chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, Ngành Quản lý đất đai còn có cơ cấu tổ chức 04 cấp từ Trung ương đến địa phương hoàn chỉnh và phát triển mạnh về mọi mặt, ngang tầm với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao và là Ngành có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội về tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh.

Tại buổi lễ, ông Phan Nhân Duy cũng đã có báo cáo về những kết quả nổi bật của Ngành Quản lý đất đai Long An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Ngành đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã tạo tiền đề cho công tác quản lý Nhà nước về quản lý sử dụng đất đi vào nề nếp, quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận các dự án đầu tư khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Long An cũng đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An được Chính phủ phê duyệt. Long An hiện có 28 KCN với diện tích 11.964 ha (16 KCN đi vào hoạt động với diện tích 6.852 ha); 32 CCN với diện tích 3.367,7 ha (14 CCN đi vào hoạt động với diện tích 1.085 ha).  

Đối với công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lũy kế đến ngày 30/9/2017, tỉnh Long An tiếp nhận 3.951 dự án đầu tư, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 28.368,53 ha, Trong năm 2016, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của tỉnh Long An đạt trên 705 tỷ đồng.

Năm 1997, Long An là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính (gắn với hệ tọa độ quốc gia HN-72), kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn tỉnh (03 cấp tỉnh, huyện, xã) với tổng diện tích là 449.493,78 ha.

Để đáp ứng công tác quản lý Nhà nước về đất đai có tọa độ chính xác và theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ năm 2008 đến nay, được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Long An đã và đang đầu tư kinh phí lập và thực hiện các Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán, Phương án kinh tế - kỹ thuật trên phạm vi 75 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 10 huyện của tỉnh.

Kết quả, Long An đã thành lập lưới địa chính cấp I, II được tổng cộng 922 điểm; đo đạc lập bản đồ địa chính được tổng cộng 86.787,49 ha; số hóa chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính sang VN-2000 là 578 mảnh. Trong đó, tỷ lệ 1/500 là 87 mảnh, tỷ lệ 1/1.000 là 122 mảnh, tỷ lệ 1/2000 là 99 mảnh và tỷ lệ 1/5000 là 270 mảnh.

Trong những năm qua, Long An được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ phục vụ hiện đại hóa trong việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước thuộc lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh cũng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Qua đó, góp phần thực hiện một cách có hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng các cơ sở dữ liệu về đất đai. Long An cũng đã triển khai xây dựng cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm ViLIS trên địa bàn 55 xã, phường, thị trấn; trong đó có 02 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành toàn bộ, gồm: huyện Châu Thành và Tân Trụ, được thực hiện theo mô hình tập trung.

Đến nay, Long An đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tính đến ngày 31/12/2016, toàn tỉnh Long An đã cấp được tổng cộng 1.213.991 thửa đất, tương ứng diện tích 413.506,7 ha, đạt tỷ lệ 97,54% so với tổng diện tích cần cấp 423.916,4 ha, tạo điều kiện cho người sử dụng đất được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định pháp luật...

Ngành Quản lý đất đai Long An có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà
Ngành Quản lý đất đai Long An có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Về nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Quản lý đất đai Long An trong thời gian tới, ông Phan Nhân Duy cho hay: Ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu tiếp nhận các dự án đầu tư đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ngành nghề đầu tư; tham mưu đề xuất giải quyết hồ sơ đất đai đảm bảo thời gian theo quy định.

Và tập trung nguồn lực thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính gắn với đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất, lập hồ sơ địa chính tại các địa bàn còn lại tiến đến xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập trung hoàn thành huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa.

Song song đó, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, phân loại và đẩy mạnh thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất lần đầu đối với các trường hợp còn tồn đọng; quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất do Nhà nước quản lý (đất công) trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, tổ chức triển khai hiệu quả Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Long An, vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG tỉnh Long An) nhằm xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, báo cáo UBND tỉnh Long An kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp với giá đất chuyển nhượng thực tế; tham mưu điều chỉnh bảng giá đất kịp thời đảm bảo tránh thất thu ngân sách, đặc biệt đối với khu vực giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh có giá đất chênh lệch tăng.

Ngành Quản lý đất đai Long An cũng sẽ tập trung rà soát, báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết dự án, công trình đối với các công trình trọng điểm, chương trình đột phá của tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn mà còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền, có báo cáo đề xuất mức hỗ trợ từng dự án.

Với truyền thống vẻ vang của Ngành Quản lý đất đai và trên cơ sở các kết quả đạt được của Ngành, ông Phan Nhân Duy cũng mong rằng Ngành Quản lý đất đai Long An tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo để xây dựng Ngành phát triển mạnh hơn, vững chắc hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Tường Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Kỷ niệm 72 năm Ngành Quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO