Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại tỉnh Bắc Giang

Bảo Hà| 16/02/2023 15:18

(TN&MT) - UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lấy ý kiến nhân dân, ban hành Kế hoạch đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Qua lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

111.png
Ảnh minh họa

Đối tượng lấy ý kiến gồm: HĐND, UBND các cấp; cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế khác; các tầng lớp nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức: Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử). Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm hoặc gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hoặc qua hộp thư điện tử: so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, cơ quan; các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất...

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 19/1/2023 và kết thúc vào ngày 10/3/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại tỉnh Bắc Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO