--Quảng cáo---

Lào Cai: Triển khai phương án phòng, chống cháy rừng

Môi trường - Bích Hợp - 08:57 03/01/2020

(TN&MT) - Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, giảm thiểu số vụ, diện tích và tài nguyên rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020.

Thời tiết mùa khô năm 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có những diễn biến phức tạp: Hiện tượng băng giá, mưa tuyết có thể xảy ra, tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài làm cho thảm thực bì khô, nỏ, gia tăng vật liệu cháy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nhất là các khu vực rừng đặc dụng như Vườn quốc gia Hoàng Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Xát.

Diễn biến thời tiết phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn ở  Lào Cai

Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, giảm thiểu số vụ, diện tích và tài nguyên rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thành phố, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị chủ rừng, ngành chức năng có liên quan với kết quả công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữ cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ đội xung kích, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng các cấp; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm công tác BVR, PCCCR đối với chính quyền cơ sở, đơn vị chủ rừng trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về BVR, PCCCR cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Phương án PCCCR mùa khô năm 2019-2020 của UBND cấp xã. Rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR hiện có, đảm bảo phát huy hiệu quả thiết thực; kịp thời bổ sung trang thiết bị, dụng cụ cần thiết theo phương án PCCCR giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.

Cháy rừng ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và môi trường.

Duy trì lực lượng thường trực BVR, PCCCR 24/24 giờ trong ngày, nhất là thời gian cao điểm về cháy rừng, những ngày nghỉ lễ, tết, nắng nóng, khô hanh kéo dài; kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm cháy rừng, kịp thời tổ chức ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ”, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác BVR, PCCCR đối với các huyện, thành phố, chủ rừng là tổ chức, nhất là trong thời gian khô hạn kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp BVR, PCCCR theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương.

Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm chủ động tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo các cấp triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy rừng, kịp thời tổ chức chữa cháy rừng, xử lý, khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V để các cấp, ngành, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng cháy và ứng phó cháy rừng hiệu quả.

Tỉnh Lào Cai luôn chủ động lực lượng 24/24 để phòng, chống cháy rừng.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thẩm định Phương án PCCCR của chủ rừng và tổ chức diễn tập PCCCR cấp xã, cấp thôn. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng cứu cháy rừng khi cần thiết.

Các cơ quan truyền trông cần tăng cường các chuyên mục, bản tin về BVR, PCCCR. Đài Khí tượng Thủy văn cập nhật kết quả quan trắc về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, kết hợp dự báo của cơ quan Trung ương để kịp thời xác định, trình UBND tỉnh công bố cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó cháy rừng kịp thời.

Đặc biệt, đối với các chủ rừng, cần tăng cường chòi canh, chốt gác tại các khu rừng xung yếu, bố trí bổ sung lực lượng thường trực trong thời gian cao điểm về cháy rừng, dịp nghỉ lễ, tết để kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, phát hiện sớm đám cháy, kịp thời tổ chức lực lượng ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO