--Quảng cáo---

Lào Cai: Tăng cường quản lý thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn

Khoáng sản - Bích Hợp - 17:01 19/05/2020

(TN&MT) - Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối các loại quặng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản 07/CT-UBND ngày 13/5/2020 về tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và quản lý các loại quặng đồng, sắt, apatit nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu:

Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện các quy định về thẩm định cấp giấy phép thăm dò, khai thác các loại quặng đồng, sắt, apatit. Quản lý chặt chẽ vị trí, ranh giới, diện tích các khu vực mỏ đồng, sắt, apatit đã được cấp phép; ưu tiên các trường hợp cấp giấy phép khai thác các mỏ đồng, sắt, apatit gắn với chế biến sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn trong khai thác và tiết kiệm tài nguyên.

 Lào Cai tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra việc cải tạo, phục hồi môi trường và việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác và sau khi kết thúc khai thác tại các mỏ khoáng sản đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh. Rà soát, giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai cũng như xử lý nghiêm các hành vi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất và hoàn nguyên bàn giao đất không đúng quy định pháp luật; cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời.

Sở Công Thương phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ các loại quặng đồng, sắt, apatit; vận động Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh; công bố và phổ biến cho Nhân dân biết và giám sát về quy hoạch, các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, Rà soát, theo dõi, cập nhật thông tin tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit, trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh bổ sung vào Quy hoạch cho phù hợp.

 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thống nhất địa điểm đất, lập quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng đối với những dự án khai thác, chế biến các loại quặng đồng, sắt, apatit thuộc thẩm quyền quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông vận chuyển khoáng sản đồng, sắt, apatit, đảm bảo vận chuyển đúng tải trọng, đúng tuyến đường. Phối hợp với cơ quan Công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định.

Các Sở Tài chính, Sơt NN&PTNT, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ,Ban quản lý khu kinh tế...Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp Sở Công Thương, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, chế biến các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đài địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khai thác khoáng sản trong đó có việc truyền tải dữ liệu ở các trạm cân khoáng sản gắn với chấp hành về tải trọng tại các mỏ quặng đồng, sắt, apatit.

Lào Cai là tỉnh có hoạt động khai thác chế biến khoáng sản lớn nhất tại khu vực Tây Bắc.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tiến hành kiểm tra, rà soát, phát hiện và ngăn chặn dứt điểm mọi hoạt động khai thác các loại quặng đồng, sắt, apatit trái phép. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết.

Đặc biệt Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu: địa bàn nào xảy ra vi phạm, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về các sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Các đơn vị khai thác, chế biến, tiêu thụ quặng đồng, sắt, apatit, chỉ được phép khai thác các loại quặng đồng, sắt, apatit trong phạm vi ranh giới của giấy phép khai thác. Tổ chức khai thác phải đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt; trong quá trình khai thác phải tuân thủ thiết kế mỏ, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 Có trách nhiệm bảo vệ các loại quặng đồng, sắt, apatit trong phạm vi ranh giới được cấp giấy phép và khu vực xung quanh.Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tiến công nghệ: Từ năm 2021 chuyển đổi khai thác từ lộ thiên sang khai thác hầm lò đối với những mỏ khai thác từ cos±0 trở xuống. Trước năm 2025, chấm dứt sử dụng công nghệ thải ướt chuyển sang thải khô đối với các nhà máy tuyển làm giàu tinh quặng. Đến năm 2022 đưa các nhà máy tuyển quặng apatit loại II đi vào hoạt động. Đến năm 2025 đưa nhà máy tuyển quặng apatit loại IV, tuyển quặng đồng thu hồi được tối đa các sản phẩm có ích đi kèm (như đất hiếm, pyrit...) đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết

  • Hiến kế để triển khai hoạt động tổ chức lưu vực sông
    Ngành TN&MT - Tuyết Chinh - 14:11 19/05/2020
    (TN&MT) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (UBSMCVN).

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO