Lào Cai: Quy định lập và sử dụng Quỹ rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

21/02/2017 00:00

(TN&MT) - Căn cứ Thông tư 86 ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính và xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, ngày 10/2/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

(TN&MT) - Căn cứ Thông tư 86 ngày 20/6/2016 của Bộ tài chính và xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, ngày 10/2/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng đã ký công văn gửi các ngành, địa phương và doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh lập và sử dụng Quỹ rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường.
Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) - nơi có nhiều nhà máy gây ô nhiễm môi trường phải trích lập quỹ rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) - nơi có nhiều nhà máy gây ô nhiễm môi trường phải trích lập quỹ rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
 
Công văn trên của UBND dân tỉnh giao cho Sở Tài chính tỉnh Lào Cai chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trích lập, sử dụng, hạch toán Quỹ rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường năm 2016 và các năm tiếp theo Thông tư số 86/2016 TT- BTC  ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính.
 
Trước mắt, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng tạm ứng số tiến 1 tỷ đồng để chi trả, bồi thường và hỗ trợ cho các hộ có cây trồng bị chết, bị táp lá do tác động cộng hưởng môi trường của khói khí thải các nhà máy sản xuất trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng đã được UBND huyện Bảo Thắng thống kê và xác định thiệt hại.
 
Giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường tính toán cụ thể phương án, phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng theo mức độ gây ô nhiễm môi trường dựa trên các thông số khối lượng khí thải, thành phần và nồng độ khí thải. Tổ chức hội nghị xin ý kiến của các ngành, các đơn vị và doanh nghiệp liên quan để thống nhất phương án phân bổ kinh phí và triển khai thực hiện.
 
Trên cơ sở thống kê và xác định giá trị mức độ thiệt hại, tỷ lệ phân bổ tính theo mức độ gây ô nhiễm môi trường nêu trên, Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Sở Tài chính làm thủ tục và ra thông báo để các cơ sở sản xuất, kinh doanh trích nguồn kinh phí từ quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của các nhà máy sản xuất trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại.
 
UBND các huyện và thành phố Lào Cai có liên quan đến thiệt hại tiến hành thống kê, xác định giá trị thiệt hại do ô nhiễm  môi trường gửi về Sở Tài nguyên & Môi trường để làm căn cứ phân bổ cho các nhà máy có liên quan, làm căn cứ chi trả thiệt hại về môi trường theo quy định.
 
 
Phạm Ngọc Triển
 
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Quy định lập và sử dụng Quỹ rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO