--Quảng cáo---

Lào Cai: Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất chìa khoá phát triển bền vững

Đất đai - Bích Hợp - 18:01 20/12/2021

(TN&MT) - Sau gần 7 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất... trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, từ đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Đưa hoạt động quản lý đất đai đi vào nền nếp

Tỉnh Lào Cai có 805.708 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 89.273 ha, diện tích đất lâm nghiệp là 249.447 ha, diện tích đất chuyên dùng là 11.379 ha, diện tích đất ở là 3.118 ha, diện tích đất chưa sử dụng và sông suối là 452.491 ha. Hiện nay, hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai được kiện toàn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; việc quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nền nếp và ổn định.

Lào Cai quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất chìa khoá phát triển kinh tế xã hội bền vững

Đến hết năm 2013 tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2010 - 2015) của cấp tỉnh và cấp huyện được lập, thẩm định và trình duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, trong đó: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 30/5/2013; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt theo từng đơn vị hành chính cấp huyện xong trong năm 2013 được công bố, công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tiếp tục được đổi mới. Từ kinh nghiệm rút ra qua quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã xác định cụ thể chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng cấp nhằm tạo ra sự linh hoạt, chủ động cho địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, việc lập điều quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 đang được triển khai đồng bộ tại cấp tỉnh và 9/9 huyện và thành phố.

Đến thời điểm hiện tại Lào Cai đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 09/09 huyện, thành phố, thị xã

Năm 2020, đã triển khai thực hiện lập Đề án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh Lào Cai đã triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 9/9 huyện, thành phố, thị xã; điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, tiết kiệm hơn.

Đăng ký, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Đến hết năm 2020, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh đạt 90% trên diện tích cấp giấy (tính cả việc cấp giấy theo dự án tổng thể), đạt 100% so với kế hoạch, cụ thể: năm 2016, tỷ lệ đạt 82,52%, năm 2017 tỷ lệ đạt 84%, năm 2018 tỷ lệ đạt 86%, năm 2019 tỷ lệ đạt 88%.

Phát huy hiệu quả của tài nguyên đất

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này là tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, Lào Cai đặc biệt chú trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đất đai.

Hiện Lào Cai đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 09/09 huyện, thành phố, thị xã. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các quy hoạch, kế hoạch đều đã xây dựng được các chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án mang tính động lực cho sự phát triển của tỉnh đã được xác định cụ thể trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, làm căn cứ triển khai các dự án đảm bảo quy định của pháp luật.

 

Tỉnh Lào Cai đang thu hút được rất nhiều các dự án phát triển kinh tế xã hội

Ông Phạm Văn Quân, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết: Lào Cai luôn minh bạch thông tin về đất đai trên Trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố; công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Nhờ đó, người dân, các tổ chức, đơn vị có thể tiếp cận, tra cứu các nội dung trong quy hoạch tại đó theo nhu cầu của mình. Tỉnh Lào Cai cũng đang triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ tốt công tác thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2021, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính về giao đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương để xảy ra nhiều tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự các khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai, xây dựng; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. UBND các huyện, thành phố, thị rà soát, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đối với các dự án, công trình đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai là vấn đề khó, đặt ra thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO