--Quảng cáo---

Lào Cai: Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngành TN&MT - Bích Hợp - 06:26 13/01/2022

(TN&MT) - Chiều ngày 12/01/2021, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai( TN&MT) đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Phát biểu khai mạc hội nghị ông Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai cho biết, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở TN&MT Lào Cai đã kịp thời ban hành các chương trình, nghị quyết, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Sở.

Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành TN&MT Lào Cai

Do đó năm 2021 ngành TN&MT Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể,về đất đai năm 2021 hoàn thành và trình phê duyệt phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) cho 9/9 huyện, thị xã, thành phố; trong năm 2021 đã rà soát và đưa vào quản lý diện tích quỹ đất công trên địa bàn tỉnh, đạt 70% kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021.

Về khoáng sản năm 2021, để nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở TN&MT Lào Cai đã tham mưu cho Tỉnh Lào Cai ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/12/2020 về quản lý, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 ‑ 2025.

Trình UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ 03 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 02 mỏ đá; gia hạn 05 giấy phép khai thác cát trên sông Hồng, thành phố Lào Cai; cấp 08 giấy phép khai thác khoáng sản, 02 Bản đăng ký khai thác cát, đá sỏi trong phạm vi diện tích công trình thủy điện; trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản 01 mỏ đất sét; phê duyệt trữ lượng khoáng sản 04 mỏ khoáng sản; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 09 mỏ khoáng sản với tổng số tiền là 716.579.227.187 đồng.

Ông Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Về tài nguyên nước, triển khai thực hiện cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; hoàn thành phương án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp quy hoạch chung cấp tỉnh. Thu từ tài nguyên nước cho ngân sách ước đạt 500 tỷ đồng.

Về bảo vệ môi trường, quản lý đa dạng sinh học: Chất lượng môi trường đô thị tỉnh Lào Cai tiếp tục dược duy trì ổn định, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị duy trì đạt 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế để đảm bảo nước thải xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý đạt 75%.

Về lĩnh vực đất đai, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã hoàn thiện và tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với hồ sơ Đề án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của 9/9 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100% kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT Lào Cai

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở TN&MT Lào Cai trong năm 2021. Đồng thời, ông Hài yêu cầu ngành TN&MT cần chủ động, kịp thời xây dựng những kế hoạch, nhiệm vụ dựa trên tổng kết, ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai, trong thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2022. Cấp huyện cố gắng đề xuất với Sở đưa các hoạt động TN&MT vào chương trình năm 2022, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của từng địa phương để phát huy vai trò của ngành TN&MT. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản năm 2022.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh Lào Cai, Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy với chủ đề: “Đoàn kết ‑ Kỷ cương ‑ Thích ứng linh hoạt ‑ Phát triển toàn diện”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cụ thể: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tập trung, ưu tiên nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình, Đề án về cải cách hành của Trung ương và của tỉnh. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; thực hiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án hoạt động khoáng sản, đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động khoáng sản trên địa bàn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO