Lai Châu: Tập trung quản lý, xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Hoàng Châu| 27/07/2022 17:44

(TN&MT) - Những năm qua, vấn đề quản lý, xử lý rác thải đã được UBND tỉnh Lai Châu quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT, đơn vị sẽ thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tập trung thực hiện công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh; triển khai thường xuyên, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

1-1-.jpg

Rác thải tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thu gom, xử lý.

Trong thời gian qua, công tác BVMT đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, bước đầu đã tạo sự chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định. Chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định; chính quyền cấp huyện, cấp xã đã quan tâm đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương; hoạt động truyền thông về môi trường được thực hiện; ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của người dân, tổ chức được nâng lên; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị hàng năm được nâng lên. Kết quả quan trắc môi trường các chỉ số môi trường được đảm bảo; không phát sinh các khu vực ô nhiễm môi trường lớn.

Theo ông Ngô Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lai Châu; Về thực hiện chỉ tiêu môi trường 6 tháng đầu năm 2022, hiện nay trên địa bàn tỉnh, 100% rác thải y tế, 98,42% rác thải rắn sinh hoạt tại đô thị được thu gom, xử lý; 66% số xã đã thu gom tập trung rác thải sinh hoạt, các huyện thành phố có bãi chôn lấp rác thải. Nhận thức được tầm quan trọng về BVMT trong phát triển bền vững của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT.

img_20220714_152211.jpg

Tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều quy hoạch khu xử lý rác thải.

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn trong sản xuất, sinh hoạt, phòng chống rác thải nhựa, kiểm tra công tác xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; đưa nội dung tuyên truyền về thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng CTRSH trong các buổi tổ chức sinh hoạt cộng đồng; tập huấn, tuyên truyền việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm kịp thời phát hiện vi phạm trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn; giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm đổ thải trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Tập trung quản lý, xử lý rác thải bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO