--Quảng cáo---

Lai Châu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ngành tài nguyên môi trường

Xã hội - Hà Thuận - 19:02 22/07/2020

(TN&MT) - Những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC). Nhờ đó, đã đạt được một số kết quả tích cực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường được nâng cao.

Hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường được nâng cao nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Để làm tốt công tác CCHC, hàng năm, Sở TN&MT tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát và điều chỉnh TTHC trên từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, đa dạng hóa về hình thức, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCTTHC.

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; cấp huyện, cấp xã. Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 và 2020; Kế hoạch, giải pháp các tháng cuối năm nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019; Quyết định giải thể Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở. Cử công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Cùng với đó, triển khai việc sử dụng chữ ký số, sử dụng hòm thư công vụ trong cơ quan và hệ thống quản lý văn bản điều hành. Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 của Sở. Thực hiện 2 cuộc kiểm tra CCHC đối với 3 phòng, 1 đơn vị của Sở. Chấn chỉnh kịp thời công tác giải quyết TTHC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở TN&MT Lai Châu đã cử công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Ông Đỗ văn Xiêng, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu cho biết: Để đẩy mạnh CCTTHC, Sở đã ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và tuyên truyền cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020. Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2019; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2020 của ngành tài nguyên, môi trường. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trong quý I năm 2020, Sở tiếp nhận 1.926 lượt hồ sơ (15 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua; 1.911 hồ sơ tiếp nhận mới); hiện đã giải quyết xong 1.855 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn); 71 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết (trong hạn giải quyết). Thông báo kết quả kiểm tra CCHC đối với 1 đơn vị thuộc Sở; đôn đốc các phòng, đơn vị khắc phục tồn tại chỉ ra trong kết quả kiểm tra CCHC năm 2019.

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu cũng thường xuyên rà soát các TTHC về tài nguyên và môi trường. Thực hiện đồng bộ các nội dung nhiệm vụ CCHC với triển khai cơ chế một cửa. Rà soát lại hệ thống TTHC, đánh giá mức độ phù hợp của các thủ tục nhằm đưa ra áp dụng chung tại bộ phận một cửa. Tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết các TTHC.

Cán bộ Sở TN&MT Lai Châu tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Để công tác CCTTHC tiếp tục đạt hiệu quả cao, Sở TN&MT Lai Châu đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý. Yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, công khai các TTHC; tiến hành đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC. Cùng với đó, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm với cán bộ công chức thực hiện chưa tốt công tác CCTTHC, gây phiền hà, khó khăn với tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tư vấn pháp luật, TTHC về tài nguyên và môi trường; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của Sở về những tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên đại bàn tỉnh Lai Châu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO