Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021): Sức mạnh Việt Nam thế kỷ XX

Mai Thắng| 07/05/2021 07:29

(TN&MT) - Trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bởi cuộc chiến ấy không chỉ mở ra một thời kỳ mới trong cuộc đấu tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam vốn lấy đại nghĩa làm trọng, yêu chuộng hòa bình làm lẽ sống; mà còn đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ chiến tranh xâm lược của thực dân, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Thắng lợi ấy đã khẳng định sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh của thế kỷ XX. Sức mạnh ấy là bàn đạp tinh thần to lớn để dân tộc ta tiếp tục chiến đấu 21 năm sau đó làm nên chiến thắng 30 Tháng Tư năm 1975, đưa giang sơn về một mối, đất nước hoàn toàn hoà bình, độc lập, tự do.

Đỉnh cao về chiến công vệ quốc

     Ngày 7/5/1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc, đồng nghĩa với việc quân và dân ta kết thúc cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 trong hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp của Mỹ. Đánh dấu sự chấm dứt cho âm mưu, bản chất ngoan cố, hiếu chiến của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên bàn hội nghị ngoại giao. Buộc chính phủ Pháp và các bên tham dự hội nghị phải ký vào Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày 21/7/1954.

           Nhìn lại những cuộc chiến tranh vệ quốc trong lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX, cuộc chiến đấu của dân tộc ta chiến thắng hơn 6 vạn quân Pháp và quân chư hầu ở “lòng chảo” Điện Biên Phủ không chỉ là cuộc chiến thắng có ý nghĩa chính trị to lớn “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, khẳng định tinh thần quật cường của dân tộc không khuất phục cường quyền nô dịch của ngoại bang; mà còn chứng minh chân lý đúng đắn “không có gì quí hơn độc lập tự do” của dân tộc dù “sông có thể cạn, đá có thể mòn”, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu huấn thị. Cuộc chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 là cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ, khốc liệt nhất trong lịch sử vệ quốc của dân tộc, nhưng cũng là cuộc kháng chiến vĩ đại “chấn động địa cầu”, có tầm vóc ảnh hưởng đến nền hoà bình thế giới. Cổ vũ sự đoàn kết các dân tộc thuộc địa, mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam - thời kỳ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng lịch sử Điện biên phủ còn là thắng lợi của tình đoàn kết liên minh chiến đấu toàn diện giữa quân và dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; đánh dấu một quá trình phát triển mới, củng cố khối đại đoàn kết của ba dân tộc anh em.

    Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng ở tầm cao chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ không còn là của riêng dân tộc Việt Nam, sức lan tỏa của nó đã vượt qua giới hạn biên giới quốc gia, trở thành động lực cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các dân tộc trên thế giới. Trở thành biểu tượng tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của các dân tộc trên thế giới, làm xoay chuyển lịch sử nhân loại trong nửa cuối thế kỷ XX.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, ảnh tư liệu

Đảng lãnh đạo tài tình, quân đội trưởng thành vững mạnh

           Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã chung sức, đồng lòng làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại ở thế kỷ XX - “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

            Nhìn lại cục diện của cuộc chiến đấu trên trường Điện Biên Phủ năm xưa, chúng ta thấy rằng, giặc pháp mạnh hơn ta gấp nhiều lần về quân số và vũ khí tối tân hiện đại. Việt Nam thắng Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 không phải Việt Nam có vũ khí tối tân, mà chính là có đường lối nghệ thuật quân sự độc đáo và phương pháp chiến tranh cách mạng toàn diện, toàn dân. Hàng vạn thanh niên không tiếc tuổi trẻ, máu xương, sẵn sàng ngã xuống cho xe ra tiền tuyến. Hàng ngàn chiến sĩ quân đội đã trở thành cảm tử quân sẵn sàng lấy thân mình chèn pháo, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy vai làm giá súng… Chỉ những hành động dũng cảm ấy thôi, cũng đủ để nói rằng, chỉ có dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam, bộ đội Cụ Hồ Việt Nam mới chiến đấu và chiến thắng đội quân nhà nghề được coi là hùng mạnh nhất hành tinh lúc bấy giờ.

Cờ bách chiến bách thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát, ảnh tư liệu.

           Cần phải nói thêm rằng, bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thế và lực của ta yếu hơn nhiều lần so với địch, nhưng nhờ có sự lãnh đạo tài tình và đường lối đúng đắn sáng tạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã quyết chiến đến cùng. Để rồi 56 ngày đêm “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”, lá cờ bách chiến bánh thắng nhuộm máu đào của bao chiến sĩ đã tung bay trên nóc hầm Đờ-cát. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý, trong thời đại ngày nay, một dân tộc nhỏ bé, biết đoàn kết một lòng, có sự lãnh đạo tài tình của Đảng và đường lối quân sự đúng đắn, có một quân đội sống và chiến đấu vì dân thì hoàn toàn đánh thắng kẻ thù hung hãn nhất thời đại.

    Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ còn khẳng định sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, với ý chí “quyết chiến, quyết thắng” và lời thề vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bài học về đại đoàn kết dân tộc

            Bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với liên minh giai cấp công - nông - binh và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Và nó đã trở thành động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục bước vào giai đoạn chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai. Với đường lối cách mạng đúng đắn, sự chỉ đạo tài tình của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

           Trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay, Chiến thắng Điện Biên Phủ là bài học quý báu về đại đoàn kết dân tộc, cả nước chung lòng, chung sức thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, hướng tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, đưa Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo tiền đề ổn định để phát triển đất nước.

             67 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ trong trái tim các thế hệ nhân dân Việt Nam, trở thành bài học lịch sử nguyên giá trị cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

            Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về Tổ quốc ta, Đảng ta, nhân dân ta và sự nghiệp cách mạng của quân và dân ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021): Sức mạnh Việt Nam thế kỷ XX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO