--Quảng cáo---

Kon Tum: Thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020

Tài nguyên - Quế Mai - 11:38 18/12/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa có Quyết định số 1244 về việc ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum năm 2020.

Thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước để đánh giá chất lượng nước mặt trên dịa bàn tỉnh

Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh Kon Tum nhằm chuẩn bị tốt cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT thống nhất trong toàn tỉnh và ngành; là cơ sở để hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về TN&MT cấp tỉnh được cập nhật thường xuyên, dễ khai thác và sử dụng.

Thông tin, dữ liệu về TN&MT được thu thập bao gồm: thông tin, dữ liệu về đất đai (kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…); thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước (số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới đất, số liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước, quy hoạch lưu vực sông, kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, điều chỉnh giây phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước…).

Ngoài ra, còn có thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản (hồ sơ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, kiểm kê trữ lượng khoáng sản…); thông tin, dữ liệu về môi trường (báo cáo hiện trạng môi trường các cấp, danh mục cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch môi trường, báo cáo đánh gia môi trường chiến lược, báo cáo nguồn thải, lượng chất thải, nguồn gây ô nhiễm…); thông tin dữ liệu về khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu; thông tin dữ liệu về viễn thám; kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo…

Các thông tin, dữ liệu về TN&MT sẽ phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về TN&MT, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của cộng đồng trong hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt và nâng cao dân trí; từng bước thực hiện chiến lược kinh tế hóa ngành TN&MT

Theo Quyết định này, việc tổ chức thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về TN&MT phải đảm bảo thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Thông tin, dữ liệu và mẫu vật phải khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương nhằm bảo đảm dữ liệu được thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống. Nội dung thông tin, dữ liệu thu thập, cập nhật phải phù hợp, chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Các thông tin, dữ liệu về TN&MT trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ do các địa phương của tỉnh thực hiện và đưa kết quả về Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT.

  • Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ quản lý TNMT biển, đảo
    Trong nước - Kim Liên - 17:52 02/10/2019
    (TN&MT)- Chiều 2/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các đơn vị liên quan về việc xây dựng Đề án Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO