Thừa Thiên Huế: Tăng cường công tác phối hợp quản lý các dự án thủy điện

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công văn chỉ đạo nhằm đảm bảo công tác phát triển thuỷ điện bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn công trình...
Thủy điện Rào Trăng 4 đang được xây dựng
Thủy điện Rào Trăng 4 đang được xây dựng
Những năm qua, nhiều nhà đầu tư đã tham gia đầu tư xây dựng một số nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần tăng công suất cho hệ thống lưới điện quốc gia, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện trên địa bàn đã được các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chú trọng....
 
Vì vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn yêu cầu các Sở Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng tăng cường công tác giám sát, quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng trách nhiệm về quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật.
 
Giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức làm việc với chủ đầu tư các dự án thủy điện để quán triệt, tăng cường công tác thông tin, phối hợp công tác; đảm bảo việc thay đổi, điều chỉnh các thông số kỹ thuật, quy hoạch trong quá trình đầu tư xây dựng thủy điện phải được các cơ quan chuyên môn, quản lý chuyên ngành nắm rõ thông tin và đánh giá được sự tác động, đặc biệt các tác động liên quan đến môi trường.

Văn Dinh

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục