PVN60
Tin mới nhất
            Từ ngày 1/8, giá bán điện tăng thêm 5%
Từ ngày 1/8, giá bán điện tăng thêm 5%
Tăng giá điện lần này, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là để bù đắp một phần do giá than và giá khí tăng. Ngoài ra còn nhằm thu hút đầu tư.