PVN60
Tin mới nhất
Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2014
Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2014
Sáng 30/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2013 và triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2014.
Cao Bằng - Diện mạo mới
Cao Bằng - Diện mạo mới
(TN&MT) - Một trong 6 chương trình trọng tâm đã được Tỉnh ủy Cao Bằng xác định trong giai đoạn 2011 – 2015 là phát triển kinh tế cửa khẩu (KTCK).