Bia 333
Tin mới nhất
Gia Lai: Siết chặt rau sạch
Gia Lai: Siết chặt rau sạch
(TN&MT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 258/UNBD-NL chỉ đạo việc tăng cường sản xuất, kinh doanh rau để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.