--Quảng cáo---
  • kiểm soát các hoạt động khoáng sản

Đổi mới Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng theo hướng bền vững
Khoáng sản - Lan Chi - 11:49 26/11/2020
(TN&MT) - Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để ngành công nghiệp khai khoáng (CNKK) phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từng bước khai thác, sử dụng khoáng sản theo hướng hiệu quả, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, mang lại lợi ích cho Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO