--Quảng cáo---

Kiểm kê đất đai: Đi đúng thực chất, thực trạng để quản chặt hơn!

Tài nguyên - 00:00 15/01/2015

(TN&MT) - Cứ 5 năm một lần Chính phủ sẽ yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm kê đất đai để phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(TN&MT) - Cứ 5 năm một lần Chính phủ sẽ yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm kê đất đai để phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, kỳ kiểm kê lần này là lần đầu tiên được triển khai theo Luật Đất đai 2013 và theo yêu cầu của Thủ tướng phải đánh giá chính xác thực trạng sử dụng để khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê trước. Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có buổi trao đổi với ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai, (Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT) về vấn đề này.
   
Ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai.
   
PV: Xin ông cho biết kỳ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 có gì đổi mới so với các kỳ kiểm kê trước đây?
   
Ông Trần Hùng Phi: Đây là kỳ kiểm kê đầu tiên triển khai theo Luật Đất đai mới và theo Chỉ thị của Thủ tướng là việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất lần này phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước. Đó là cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu, kỳ kiểm kê lần này phải đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức thực hiện để kiểm soát chặt chẽ kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nâng cao chất lượng thực hiện, khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê trước đây.
   
  Trên cơ sở các quy định của Luật và yêu cầu của Thủ tướng, kỳ kiểm kê lần này có một số thay đổi căn bản, đó là thay đổi về phương pháp thực hiện, trong đó chú ý nhất là phương pháp điều tra thu thập số liệu và phương pháp tổng hợp số liệu. Các phương pháp này nhằm khắc phục tình trạng số liệu tổng hợp nhiều nguồn, không kiểm soát được chất lượng số liệu.
   
  Theo đó, phương pháp điều tra thu thập số liệu là phải khoanh vẽ được các khoanh đất lên trên bản đồ điều tra kiểm kê để thực hiện tính toán tổng hợp số liệu. Nơi nào có bản đồ thì sử dụng, nơi nào không có các nguồn này thì cũng phải khoanh vẽ trực tiếp trên bản đồ điều tra kiểm kê. Về phương pháp tổng hợp số liệu, kỳ kiểm kê lần này yêu cầu sử dụng công nghệ để thực hiện. Theo đó, kết quả khoanh vẽ sẽ được số hóa để xây dựng bộ bản đồ số, xây dựng bản đồ hiện trạng. Cũng là cơ sở các cấp khi thực hiện kiểm tra, nghiệm thu số liệu thống nhất. Việc sử dụng phần mềm kiểm kê, tổng hợp thống nhất số liệu từ bản đồ khoanh vẽ sẽ khắc phục tình trạng chỉnh lý số liệu theo ý kiến chủ quan ở một số cấp.
   
  Một trong những đổi mới so với các kỳ kiểm kê trước đây là thời gian thực hiện ở cấp xã được kéo dài hơn. Theo đó, cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/6/2015; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 15/7/2015; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/9/2015.
   
PV:Xin ông cho biết các việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về kỳ kiểm kê lần này của Cục?
   
Ông Trần Hùng Phi: Mặc dù Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai mới được thành lập nhưng bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, Cục đã tổ chức nhiều việc để phục vụ kỳ kiểm kê lần này.
   
  Theo đó, Cục đã hoàn thành công việc chuẩn bị cấp Trung ương như: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu, xây dựng phần mềm cung cấp địa phương phục vụ tổng hợp số liệu. Đặc biệt, vào cuối năm 2014, Cục đã xây dựng Công điện để Tổng cục trình Bộ trưởng ban hành đôn đốc các tỉnh khẩn chương hoàn thành công tác chuẩn bị kiểm kê đất đai; Sau ngày 1/1/2015 Cục đã trình Bộ trưởng ban hành Công điện chỉ đạo các tỉnh triển khai ngay việc kiểm kê ở cấp xã để các địa phương triển khai thực hiện.
   
  Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn về vấn đề này tại tỉnh Bình Dương và Phú Thọ cho các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, Cục đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ. Đến nay, Bộ đã tổng hợp dự toán của các địa phương và gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt.
   
PV:Xin ông cho biết kế hoạch thực hiện việc kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trong năm 2015 của Cục?
   
Ông Trần Hùng Phi: Từ nay đến hết năm 2015, Cục sẽ triển khai hàng loạt các công việc. Cụ thể là tổ chức 2 đợt công tác, trong đó, đợt một sẽ diễn ra vào quý I để kiểm tra tình hình triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện điều tra kiểm kê ở cấp xã; đợt hai diễn ra vào quý II nhằm kiểm tra giám sát việc thực hiện về mặt chuyên môn kiểm kê ở cấp xã.
   
  Sau đó, khi các tỉnh gửi số liệu kiểm kê Cục sẽ phối hợp các đơn vị trong Tổng cục để thẩm định kết quả kiểm kê và tổng hợp xây dựng bản đồ hiện trạng trình Bộ công bố vào quý IV.
   
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
   
Tr.Giang (thực hiện)
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO