Điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang

(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Giang. Xin hỏi, điều kiện để thác cát, sỏi lòng sông tại tỉnh Bắc Giang quy định như thế nào? Và trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông là gì?

Trả lời

Câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông do UBND tỉnh cấp; Có thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Bộ Công Thương và gửi 01 (một) bộ thiết kế mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện nơi có giấy phép được cấp; Tổ chức cắm mốc giới mỏ tại thực địa và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới các điểm góc khu vực khai thác tại thực địa; thực hiện đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi mỏ được cấp phép; Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường lần đầu trong hoạt động khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị muốn khai thác cát, sỏi lòng sông cần có Giám đốc điều hành mỏ đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Khoáng sản và thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi giấy phép khai thác được cấp. Đồng thời, phải xây dựng hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông: Điều 8, Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND quy định: Tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông có trách nhiệm sau:

a) Cung cấp cho UBND cấp xã bản sao Giấy phép khai thác và hồ sơ kèm theo (gồm vị trí khu vực khai thác, mốc giới hạn khu vực khai thác, danh sách phương tiện khai thác và thông tin về người điều khiển phương tiện khai thác, giám đốc điều hành mỏ);

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức cắm mốc ranh giới khu vực khai thác tại thực địa và quản lý mốc giới mỏ của mình trong suốt quá trình hoạt động; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi mỏ được cấp phép; thông báo công khai về hoạt động khai thác để người dân tham gia giám sát;

c) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí bảo vệ môi trường, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước và ký quỹ phục hồi môi trường tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang theo quy định;

d) Có trách nhiệm bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương có liên quan đến hoạt động khai thác mỏ; đầu tư xây dựng, bồi thường thiệt hại, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương bị hư hỏng do hoạt động khai thác cát, sỏi gây ra; ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương vào hoạt động khai thác cát, sỏi và các dịch vụ có liên quan; bồi thường các thiệt hại khác do hoạt động khai thác cát, sỏi gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đất đai và đảm bảo an toàn đê điều, hành lang thoát lũ, an toàn các công trình giao thông và an toàn giao thông trong quá trình khai thác cát, sỏi; ban hành nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm các phương tiện vận chuyển, khai thác cát, sỏi; nghiêm chỉnh chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

g) Thực hiện nghiêm các nội dung quy định trong Giấy phép và các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cung cấp cát, sỏi cho các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép.

Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục