--Quảng cáo---

Căn cứ xác định diện tích vượt phạm vi thăm dò khoáng sản

Khoáng sản - 00:00 01/11/2016

(TN&MT) – Cho tôi hỏi, khi doanh nghiệp thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, việc xác định doanh nghiệp đủ điều kiện thi công đề án được dựa trên cơ sở nào? Ngoài ra, việc xác định một đơn vị nào đó thăm dò vượt ra ngoài diện tích thăm dò đã được cấp phép dựa vào những căn cứ và trình tự nào?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Điều kiện thi công đề án thăm dò khoáng sản

Theo Điều 3, Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản, việc xác định một doanh nghiệp nào đó đủ điều kiện thi công đề án thăm dò khoáng sản hay không sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đó có trực tiếp thực hiện đề án hay không.

Đối với doanh nghiệp tự thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, việc xác định đủ điều kiện thi công đề án được xác định trên cơ sở sau đây: Các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi công đề án theo quy định; Quyết định giao chủ nhiệm đề án, người phụ trách kỹ thuật và hồ sơ cá nhân, văn bằng có liên quan kèm theo; Thống kê các thiết bị, máy móc chuyên dùng sử dụng để thi công đề án tại thời điểm thanh tra.

Khi doanh nghiệp không trực tiếp thi công đề án, việc xác định đủ điều kiện thi công đề án căn cứ trên cơ sở sau đây: Hợp đồng thi công đề án giữa tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản với đơn vị trực tiếp thi công đề án; Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức hợp đồng thi công đề án; Các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi công đề án theo quy định; Quyết định giao chủ nhiệm đề án, người phụ trách kỹ thuật và hồ sơ cá nhân, văn bằng có liên quan kèm theo; Thống kê thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phù hợp với đề án.

Căn cứ xác định diện tích thăm dò vượt phạm vi cho phép

Theo Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT, việc xác định diện tích thăm dò vượt ra ngoài phạm vi khu vực được phép thăm dò khoáng sản theo nội dung, trình tự sau đây:

“a) Xác định vị trí, tọa độ trung tâm của công trình thăm dò đã thi công tại thực địa nằm ngoài phạm vi khu vực được phép thăm dò;

b) Đưa tọa độ trung tâm của công trình quy định tại điểm a Khoản này lên bản đồ khu vực được phép thăm dò (có cùng hệ tọa độ và tỷ lệ). Nối từng điểm của công trình nằm ngoài ranh giới khu vực được phép thăm dò với 02 (hai) điểm mốc khu vực được phép thăm dò gần nhất để xác định hình tam giác của diện tích vượt;

c) Diện tích thăm dò vượt trong thực tế bằng tổng diện tích của các hình tam giác có diện tích vượt quy định tại điểm b Khoản này sau khi đã trừ đi các diện tích chồng lấn giữa các tam giác (nếu có)”.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO