--Quảng cáo---
  • khát vọng non sông

Lời thề độc lập và ý chí, khát vọng non sông
Xã hội - PGS,TS Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lã - 06:41 02/09/2022
(TN&MT) - Thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh oanh liệt vì độc lập, tự do, là thế kỷ của những thắng lợi vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong đó, Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam và là mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân các dân tộc nhỏ bé, thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới vì tự do, độc lập.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO