--Quảng cáo---

Khẩn trương xây dựng nội dung quy hoạch tài nguyên nước ĐBSCL

Ngành TN&MT - Xuân Hợp - 16:58 07/08/2019

(TN&MT) - Tại cuộc họp về việc xây dựng các Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành giai đoạn 2018 - 2021 trong các lĩnh vực KTTV, tài nguyên nước, chiều 07/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị các đơn vị sớm xây dựng nội dung về phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, đề phòng tác hại do tài nguyên nước gây ra cho ĐBSCL.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, công tác quản lý tài nguyên nước trước tình hình mới đòi hỏi phải hành động nhanh hơn. Từ lưu vực nhỏ của một con suối cho đến lưu vực sông xuyên biên giới... ở những quy mô khác nhau đều có những thách thức đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc của công tác quản lý tài nguyên nước.

thứ trưởng Thành
Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 07/8

Với tinh thần đó, Thứ trưởng yêu cầu các ý kiến tại cuộc họp tập trung vào vấn đề “quy hoạch” theo Quyết định 1977/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong đó có 2 lĩnh vực quan trọng là tài nguyên nước và khí tượng thủy văn. Theo đó, đưa ra các kế hoạch cụ thể của những đơn vị có liên quan đến quy hoạch của hai lĩnh vực trên, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai và đề xuất giải pháp.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thứ trưởng, trong lĩnh vực tài nguyên nước, ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT, lĩnh vực tài nguyên nước từ nay đến năm 2025 sẽ triển khai thực hiện lập 15 quy hoạch gồm: 01 quy hoạch ngành quốc gia là Quy hoạch tài nguyên nước (quốc gia); nhóm quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có: 01 Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; 13 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, Srepok, Sê San, Hồng - Thái Bình, Cửu Long, Đồng Nai, Sông Ba, sông Mã, sông Cả, Vu Gia - Thu Bồn, sông Hương, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh).

ông Châu Trần Vĩnh
Ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo kế hoạch xây dựng Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành giai đoạn 2018-2021 lĩnh vực tài nguyên nước

Đối với Quy hoạch tài nguyên nước (quốc gia), đến nay, Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước theo ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương và Bộ đã xem xét trình Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước; sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng và trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ sẽ họp Hội đồng.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, với nhóm quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, hiện đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai. Về lập quy hoạch, đến cuối năm 2018 đã hoàn thành hồ sơ lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng; đang triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Se San - Srepok.

ông La Đức Dũng
Ông La Đức Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại cuộc họp chiều 07/8

Khó khăn nhất hiện nay để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cho rằng, đó là vướng mắc về thể chế, cơ chế. Muốn thông suốt triển khai nhiệm vụ quy hoạch phải trên cơ sở những thể chế, cơ chế và văn bản quy phạm pháp luật.

Liên quan đến quy hoạch trong lĩnh vực KTTV, ông La Đức Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho biết, hiện nay có quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Trên cơ sở Quyết định 1977 của Bộ TN&MT, Tổng cục KTTV đã xây dựng lộ trình sơ bộ, tuy nhiên gặp một số khó khăn. Trong đó, mong muốn đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, có hướng dẫn cụ thể các hình thức lựa chọn nhà thầu đối với thực hiện nhiệm vụ quy hoạch.

“Đây là giai đoạn các lĩnh vực của Bộ lập quy hoạch hướng đến mạng lưới lồng ghép, tích hợp, cho nên cần có định hướng cụ thể”, ông La Đức Dũng kiến nghị.

quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp chiều 07/8

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, nhìn chung vấn đề quy hoạch còn gặp vướng mắc về hành lang pháp lý và định mức. Trước mắt, các đơn vị cần tiếp tục làm theo các quy định, trình tự thủ tục trên cơ sở Quyết định 1977 của Bộ trưởng; đồng thời tiếp tục tổng hợp những vướng mắc từ các đơn vị thực hiện để tìm giải pháp tháo gỡ.

Theo Thứ trưởng, khó khăn hiện nay là khó khăn chung của việc chuyển đổi từ việc làm quy hoạch ở giai đoạn trước và sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực. Đặc biệt, lĩnh vực tài nguyên nước lại chưa có quy hoạch nào cả, đòi hỏi các đơn vị trong lĩnh vực này phải hết sức nỗ lực.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung vào những công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang cần nhất. Trong đó, làm sao đưa được những nội dung về quy hoạch tài nguyên nước đồng bằng sông cửu long trong thời gian sớm nhất.

“Cần tận dụng tất cả những nguồn lực đang có để xây dựng những nội dung về phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, đề phòng tác hại do tài nguyên nước gây ra cho ĐBSCL”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO