--Quảng cáo---

Hưng Yên phát huy hiệu quả quản lý chất thải rắn

Quản lý chất thải rắn - T. H - 09:49 02/06/2021

(TN&MT) - Năm 2020 tỉnh Hưng Yên đã có nhiều kết quả tốt trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là công tác cải thiện môi trường làng nghề, xử lý chất thải rắn nông thôn. Năm 2021 tỉnh đã đặt mục tiêu và  đưa ra một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của sở TN&MT Hưng Yên, năm 2020 môi trường nông thôn làng nghề được cải thiện với 76% chất thải rắn nông thôn được thu gom và xử lý; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 90% chất thải nguy hại được xử lý;…

100% các đô thị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Có 03 công trình thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư được đầu tư, vận hành tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động công suất 450 m3 / ngày đêm; thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ công suất 470 m3/ngày đêm; thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi công suất 400m3/ngày đêm. Đặc biệt dự án mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên với công suất 6.300m3/ngày đêm đang chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong xử lý nước thải của thành phố cũng như có được đánh giá khách quan về hiệu quả của hệ thống để có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Phát huy hiệu quả của các hợp tác xã, tổ thu gom rác tự quản

Trong công tác hỗ trợ các địa phương để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải năm qua ngành đã hỗ trợ khu xử lý chất thải Đại Đồng được trên 29.413 tấn rác thải sinh hoạt; lò đốt rác thải Dị Sử, thị xã Mỹ Hào trong năm cũng đã xử lý được khoảng 10.483 tấn rác thải sinh hoạt;  quản lý, vận hành 329 bãi chôn lấp, 145 điểm tập kết rác thải; 16 xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác thải, hỗ trợ xe thu gom rác; bàn giao 696 thùng HDPE 240 lít chứa rác tại các khu vực công cộng, trường học và 140 bể chứa bao bì hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng cho UBND các huyện quản lý, sử dụng.

Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong năm 2021 và định hướng cho những năm tiếp theo, ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sở Tài nguyên và Môi trường, cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Sở TN&MT có trách nhiệm quản lý, vân hành và tham mưu UBND tỉnh nâng công suất lò đốt rác thải Dị Sử, thị xã Mỹ Hào; phối hợp với UBND huyện đẩy nhanh đầu tư, vận hành các khu xử lý chất thải tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải.

Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó phấn đấu hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%, trên 60% số hộ gia đình của tỉnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ.

Hưng Yên phấn đấu giảm 30% bãi rác chôn lấp vào năm 2025

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, thí điểm tại thôn/khu dân cư, xã/phường/thị trấn về thực hiện hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh và thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn.

Đối với sở Xây dựng, rà soát các vị trí, quy mô của các khu xử lý chất thải rắn; các điểm tập kết, trung chuyển rác thải trong các đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch quản lý chất thải rắn để lồng ghép vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với định hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch bảo vệ môi trường.

Khẩn trương tham mưu điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo đáp ứng đủ chi phí thực tế của hoạt động này; có lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhằm giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; có quy định giảm giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đối với các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, thí điểm tại thôn, khu dân cư; xã, phường, thị trấn về thực hiện hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh và thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO