Tin mới nhất
Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép bị phạt như thế nào?
Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép bị phạt như thế nào?
(TN&MT) - Gia đình tôi được giao 5 ha đất rừng sản xuất tại Hà Giang. Tuy nhiên, sau 7 năm trồng rừng ko hiệu quả, vợ chồng tôi đã chuyển sang trồng cây cam. Cây cam phát triển rất tốt. Tính đến nay, chúng tôi chuyển mục đích sử dụng đã được hơn 1 năm mà chưa xin phép cơ quan nhà nước. Xin hỏi, chúng tôi có bị phạt bởi hành vi này không?
Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên
Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên
(TN&MT) - Mới đây, những doanh nghiệp khai thác đá xẻ tại địa phương chúng tôi đã nhận được thông báo rằng: UBND tỉnh mới ban hành khung giá tính thuế tài nguyên mới theo hướng dẫn của Thông tư Bộ Tài chính.  Thông tin này làm những doanh nghiệp khai thác tài nguyên nói chung và khai thác đá xẻ như chúng tôi rất hoang mang. Vậy, xin hỏi, hiện nay, giá tính thuế tài nguyên tối đa và tối thiểu đối với đối với tài nguyên là đá trắng xẻ khối là bao nhiêu theo quy định mới? Cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên là gì?
Chuyển dữ liệu môi trường cho bên thứ ba là trái quy định
Chuyển dữ liệu môi trường cho bên thứ ba là trái quy định
Vậy xin hỏi, sau khi được các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và chất lượng nước ngầm tại địa phương bằng văn bản, công ty chúng tôi sẽ phải sử dụng thông tin này như thế nào? Chúng tôi có được cho công ty khác sử dụng chung các thông tin, dữ liệu này không?
Hỗ trợ tiền làm nhà cho người dân miền núi định cư
Hỗ trợ tiền làm nhà cho người dân miền núi định cư
(TN&MT) - Nội dung này được ghi nhận tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020.
Đất ruộng có được cấp sổ đỏ
Đất ruộng có được cấp sổ đỏ
(TN&MT) - Năm 1990, nhà tôi được nhà nước phân chia cho 1 mẫu ruộng để tăng gia sản xuất. Từ đó đến nay, nhà tôi vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ. Vậy, nhà tôi có được cấp sổ đỏ cho diện tích đất ruộng đó không? Xin hỏi, thủ tục để được cấp sổ như thế nào?
Hỏi về nghĩa vụ tài chính đối với đất có được giao không đúng thẩm quyền trước năm 2004
Hỏi về nghĩa vụ tài chính đối với đất có được giao không đúng thẩm quyền trước năm 2004
(TN&MT) - Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã được quy định tại Điều 8 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; và Điều 8 của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính.