--Quảng cáo---

Hoàn thiện thể chế, chính sách quốc tế ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu

Tin tức - 00:00 15/04/2016

(TN&MT)  - Sáng 15/4, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 1278 và sơ kết Quyết định số 1864 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch về hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu (SCTD) trên biển giữa Việt Nam với Campuchia, Thái Lan và Philippines. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đại diện các Bộ ngành Trung ương, UBND, Sở TN&MT 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Quyết định số 1278 ngày 14/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ là quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Camphuchia và Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó SCTD trên Vịnh Thái Lan; Quyết định 1864 ngày 21/10/2011 của Thủ tướng phê duyệt kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Việt với Phi Lip Pin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó SCTD trên biển.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, thời gian qua, Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với các Bộ ngành Trung ương và các địa phương ven biển tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao tại 2 Quyết định của Thủ tướng. Qua đó, đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế vận hành, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, năng lực để ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu ở nước ta.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện 2 Quyết định cũng bộc lộ nhiều khó khăn như: một số dự án, nhiệm vụ còn chậm so với tiến độ; công tác kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD trên biển chưa đủ mạnh. Sự phối hợp giữa các bên liên quan trong hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả còn chưa chặt chẽ…

Theo ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2 Quyết định của Thủ tướng nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, giám sát môi trường, phát hiện, đánh giá rủi ro để ngăn ngừa, sẵn sàng ứng phó kịp thời SCTD trên biển cũng như phối hợp với  Cam phu chia, Thái Lan và Phi Lip Pin, các tổ chức cá nhân liên quan trong ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định 1278, Chính phủ giao thực hiện 20 đề án, dự án trong đó: Bộ TNMT chủ trì 16 đề án, dự án; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì 03 đề án, dự án; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì 01 đề án, dự án. Để thực hiện Quyết định 1864, Chính phủ giao thực hiện 14 đề án, dự án trong đó: Bộ TNMT chủ trì 10 đề án, dự án; UBQGTKCN chủ trì 01 đề án, dự án; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì 03 đề án, dự án.

Để triển khai thực hiện Quyết định 1278 và Quyết định 1864 UBQGTKCN, BTNMT, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các bộ ngành liên quan đều tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao. UBND các tỉnh đã, đang xây dựng Kế hoạch ứng phó SCTD cấp tỉnh, tích cực thẩm định kế hoạch ứng phó SCTD của các cơ sở, dự án trên địa bàn quản lý theo phân cấp đã quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó SCTD ban hành kèm Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, trong việc hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển, Bộ TN&MT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó SCTD; xây dựng 03 Dự thảo Thông tư của Bộ TN&MT hướng dẫn về: lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó, khắc phục SCTD trên biển các cấp; quy trình sử dụng chất phân tán trên biển Việt Nam; quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển.

Các nhiệm vụ khác như: Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục SCTD; Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục SCTD trên biển; Nghiên cứu phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD trên biển; Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục SCTD trên biển đều được các Bộ TN&MT và các Bộ ngành địa phương tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng,

Ông Vũ Sĩ Tuấn cho hay, trên cơ sở tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 1278, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các điều ước quốc tế liên quan ứng phó, khắc phục SCTD trên biển trong tổng thể quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo: Xem xét, cho phép kéo dài thời hạn kết thúc các Dự án đến hết năm 2016 đối với Dự án còn lại của Quyết định 1278/QĐ-TTg và đến hết năm 2017 đối với các Dự án đang nghiên cứu triển khai thực hiện theo Quyết định số 1864/QĐ-TTg; cho phép tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan đầu mối quốc gia, về hợp tác quốc tế và tập huấn, huấn luyện đào tạo thành các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù thường xuyên hàng năm theo quy định của hai điều ước quốc tế đã ký.

Xem xét, xác định một cơ quan thuộc Chính phủ làm cơ quan đầu mối Quốc gia để triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về lĩnh vực ứng phó, khắc phục SCTD, hóa chất độc trên biển, để thống nhất triển khai có hiệu quả. Chỉ đạo Bộ Tài chính bố trí bổ sung kinh phí để có thể hoàn thành các nhiệm vụ, Dự án trong năm 2016 và 2017 cũng như bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định tại điều ước quốc tế đã ký…

Tin, ảnh: Tuyết Nhi


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO