--Quảng cáo---
  • hỏa táng

Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý đất đai trong xây dựng nông thôn mới
Đất đai - Mai Trúc - 07:51 01/03/2023
Đất đai là nguồn quan trọng bậc nhất trong sinh kế của người nông dân. Chính sách đất đai giữ vai trò trong việc giải quyết xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhờ nguồn lợi sản xuất nông nghiệp mang lại. Tại huyện miền núi Cẩm Thủy đã triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, hồ sơ thủ tục đất đai được chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý về đất đai theo đúng quy định của pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO