--Quảng cáo---

Hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường tại Đồng Nai

Tư vấn pháp luật - 00:00 07/09/2016

(TN&MT) – Công ty chúng tôi chuyên sản xuất cao su tại tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải ngay từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, do tiềm năng kinh tế có hạn nên lúc đó chúng tôi xây dựng hệ thống này không đạt tiêu chuẩn môi trường A. Chính vì vậy, chúng tôi đã nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2014. Nay chúng tôi đã xây dựng mới hệ thống cải tạo đạt chuẩn môi trường. Cho tôi hỏi, khi hệ thống xây dựng xong hệ thống cải tạo đạt chuẩn, chúng tôi có phải làm thêm thủ tục gì hay không để được ra khỏi danh sách điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, công ty của bạn khi đã năm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2014 thì bắt buộc phải cải tại lại công trình xử lý nước thải, đảm bảo nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường môi trường.

Sau khi hoàn thành xong việc cải tạo công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép thì công ty phải lập hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để. Hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm triệt để theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT gồm có:

- Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của quyết định;

- Báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm môi trường triệt để của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của quyết định;

- Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường được thực hiện bởi đơn vị chuyên môn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực phân tích chất lượng môi trường;

- Bản sao Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đồng thời, Theo quy định tại Khoản 3, Điều 37, Luật Tài nguyên nước và điểm b, Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ thì lưu lượng nước thải của Công ty lớn hơn 5 m3/ngày nên Công ty phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Thành phần hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại Khoản 1, Điều 33, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và biểu mẫu thực hiện theo theo Mẫu số 01/XNT; 03/XNT được quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty có thể truy cập thủ tục hành chính trên theo trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.

Hồ sơ xin chứng nhận cơ sở hoàn thành khắc phục ô nhiễm triệt để và hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO