--Quảng cáo---

Hậu Giang: Sẽ cổ phần 2 đơn vị trực thuộc Sở TN&MT

Kinh tế - 00:00 07/04/2017

(TN&MT)- Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang, từ nay đến năm 2020 sẽ chuyển đổi 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, gồm: Trung Tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý và Điều hành bến xe tàu, Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn.

Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2018 sẽ thực hiện chuyển đổi 2 đơn vị là Ban Quản lý và Điều hành bến xe tàu và Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Từ năm 2018 đến 2019, thực hiện chuyển đổi 5 đơn vị, gồm: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Trung tâm Giống nông nghiệp; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ năm 2019 đến năm 2020, chuyển đổi 2 đơn vị là Trung tâm Phát triển Quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang và Nhà khách Bông Sen.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang sẽ được cổ phần hóa trong giai đoạn 2019-2020.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang sẽ được cổ phần hóa trong giai đoạn 2019-2020.

<_o3a_p>

Để hoàn thành được Kế hoạch này, UBND tỉnh Hậu Giang giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ,...lập báo cáo tài chính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, lập dự toán chi phí cổ phần hóa theo quy định, lựa chọn phương pháp, hình thức kiểm kê, phân loại tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm tra kết quả báo cáo UBND tỉnh công bố giá trị doanh nghiệp. <_o3a_p>

Ngoài ra, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định thuê tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển đổi, đồng thời thẩm định phương án chuyển đổi trình UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định...<_o3a_p>

Lê Hùng


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO