--Quảng cáo---

Hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

Xã hội - 00:00 10/02/2017

(TN&MT) - Ngày 10-2-2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch “Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017”.

Theo báo cáo, trong năm 2016 các cơ quan trung ương và địa phương cũng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 21.364 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; phát hiện, xử lý 1.923 cơ sở vi phạm quy định ATTP (chiếm 9%) với tổng số tiền xử phạt hành chính năm 2016 là 6.692 triệu đồng. Kết quả triển khai kiểm tra, đánh giá phân loại của các tỉnh, thành phố cho thấy, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP (xếp hạng A,B) đã tăng lên 91,68%, tăng 12,4% so với năm 2015 (81,6%), vượt chỉ tiêu đề ra cho năm 2016 là tăng 10% so với 2015. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C được tái kiểm tra và nâng hạng A, B là 44%, tăng 163,5% so với năm 2015 (26,9%), vượt chỉ tiêu đặt ra đến cuối năm 2016 là tăng 10% so với 2015.

Ngày 24-1-2017 vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã ký Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017. Mục tiêu chính của kế hoạch là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chủ yếu tập trung tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật và đẩy mạnh thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; Tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; Kiện toàn tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực về quản lý an toàn thực phẩm.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Để triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017, Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở NN&PTNT xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả kế hoạch hành động Năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 2017 tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương coi nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó tiếp tục ban hành các chính sách cụ thể theo đặc thù của địa phương, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và hỗ trợ phát triển, nhân rộng các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản an toàn.

 

Nguyễn Cường

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO