--Quảng cáo---

Hải Phòng: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thời sự - Phạm Duy - 09:36 14/10/2020

(TN&MT) - Sáng nay, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, 350 đại biểu chính thức thay mặt cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng các đồng chí Nguyên lãnh đạo Thành Phố qua các thời kỳ...

Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trước đó, trong phiên họp trù bị Đại hội ngày 13/10 đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, bao gồm: 1-Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; 2-Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 3-Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; 4-Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 5-Đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; 6-Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 7-Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; 8-Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 9-Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; 10-Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 11-Đồng chí Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; 12-Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; 13-Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính; 14-Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 15-Đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đoàn Thư ký gồm 03 đồng chí:1-Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy - Trưởng đoàn; 2-Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn; 3. Đồng chí Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 đồng chí.

Thực hiện nghị quyết Đại hội XV, Đảng bộ Thành Phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

350 đại biểu chính thức thay mặt cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố chào cờ, khai mạc Đại hội.

Về kinh tế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) liên tục đạt mức cao. Bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 14,02%/năm, gấp 1,34 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (10,5%/năm), gấp 2 lần giai đoạn 2011-2015 (7,08%/năm) và gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước (6,78%/năm). Quy mô GRDP được mở rộng, GRDP năm 2020 ước đạt 276.661 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015 (131.314 tỷ đồng). Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước tăng từ 3,5% năm 2015 lên 5,1% năm 2020. Tổng GRDP giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1.057.207 tỷ đồng, gấp 1,97 lần giai đoạn 2011-2015 (537.600 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (5.600 USD), gấp 1,93 lần so với năm 2015 (3.042 USD), gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước (khoảng 3.000 USD).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc. Trong 05 năm (2016-2020) đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011-2015 (256.119 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa tăng đột biến, năm 2017 đã đạt 21.777 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội XV trước 03 năm; tổng thu nội địa trong 05 năm 2016-2020 đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011-2015 (45.570 tỷ đồng).

Chi ngân sách địa phương có nhiều đổi mới. Tỷ trọng chi đầu tư (trên tổng chi đầu tư và chi thường xuyên) tăng liên tục qua các năm, từ mức 23,8% năm 2015 lên mức 48,25% năm 2020. Tổng chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 đạt 50.943 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với giai đoạn 2011-2015 (10.808 tỷ đồng). Tổng chi thường xuyên giai đoạn 2016-2020 đạt 49.570 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015 (33.014 tỷ đồng). Nguồn lực chi thường xuyên tập trung cho các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, văn hóa, thể thao…

Môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ: Việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố đạt 564.295 tỷ đồng, cao gấp 1,28 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (440.000 tỷ đồng) và gấp 3 lần giai đoạn 2011-2015 (188.355 tỷ đồng). Cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa. Trong đó, vốn khu vực ngoài nhà nước và FDI đạt 532.150 tỷ đồng, gấp 6,14 lần so với nhiệm kỳ trước. Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 9,41 tỷ USD, gấp 1,23 lần nhiệm kỳ trước. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP, thu nội địa đều tăng trong nhiệm kỳ, tương ứng là 26,8% năm 2015 lên 38,37% năm 2020 và từ 25,4% năm 2015 lên 35,5% năm 2020.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được quan tâm đầu tư mạnh mẽ và đạt được kết quả quan trọng; cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả.

Về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tài nguyên đất đai, khoáng sản được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, phát huy cao hiệu quả sử dụng đất. Giai đoạn 2016-2020, thu tiền sử dụng đất đạt 20.936 tỷ đồng, gấp 4,9 lần giai đoạn 2011-2015 (4.239 tỷ đồng). Thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ Luật Đất đai; hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm pháp luật đất đai kéo dài; đã thu hồi 19 địa điểm với diện tích 295,62 ha; chấm dứt thực hiện dự án đối với 45 địa điểm với diện tích 684,97 ha. Trong nhiệm kỳ, thành phố đã thu hồi 10.488 ha đất của 613 tổ chức và 53.916 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 10.988 hộ phải bố trí tái định cư để triển khai các công trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là nhiệm kỳ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư cho người dân lớn nhất từ trước tới nay. Trong quá trình triển khai thực hiện cơ bản không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Về công tác bảo vệ môi trường được tăng cường với nhiều biện pháp hiệu quả. Thành phố đã triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước nhằm quản lý lâu dài tài nguyên nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội đô thành phố vào các khu, cụm công nghiệp, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển cây xanh đô thị, thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm cơ bản nguồn gây ô nhiễm môi trường. Đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về môi trường Nghị quyết Đại hội XV đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, công tác an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đạt kết quả toàn diện. Các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được đầu tư tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và có nhiều chính sách, cách làm mới. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết vùng.

  • Hải Phòng: Khởi công xây dựng cầu Rào mới
    Trong nước - Phạm Duy - 00:00 14/10/2020
    (TN&MT) - Chiều 13-10, TP Hải Phòng đã tiến hành khởi công xây dựng cầu Rào mới với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo bộ, ngành TƯ.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO