--Quảng cáo---

Hà Nội tăng cường quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp

Đất đai - 00:00 27/03/2015

(TN&MT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1943/UBND-TNMT, đôn đốc thực hiện chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, việc quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã có các văn bản báo cáo, chỉ đạo.

Một góc nông trường Ba Vì
Một góc nông trường Ba Vì

Tuy nhiên, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố còn hạn chế, tiến độ thực hiện chậm. Những tồn tại từ trước đây trong công tác quản lý, sử dụng đất chậm được xử lý, khắc phục theo quy định của pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố yêu cầu Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc hiện trạng, cắm mốc ranh giới sử dụng đất các nông, lâm trường, trạm trại đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6925/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 để làm tài liệu, cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, công ty nông, lâm nghiệp đã được thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND TP Hà Nội.

Đối với các đơn vị chưa thực hiện xong các bước quy định tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố thì UBND quận, huyện, thị xã, các sở TN&MT, NN&PTNT… không được làm các thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất) và thỏa thuận về sử dụng đất cho các đơn vị thực hiện dự án, trừ trường hợp nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích công cộng.

UBNDTP Hà Nội cũng giao và yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND thành phố, báo cáo kết quả thực hiện Văn bản số 10191/UBND-TNMT ngày 27/12/2014 của UBND thành phố về báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/3/2015.

Việt Hùng

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO