Gắn trách nhiệm các Bộ, ngành và địa phương để triển khai thi hành Luật Đất đai

31/12/2013 00:00

Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trọng tâm để triển khai thi hành Luật Đất đai

(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai vừa xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai nhằm phân rõ trách nhiệm tới các Bộ, ngành, địa phương; đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương và theo hướng hiện đại.
   
Gắn trách nhiệm tới các Bộ, ngành
   
  Theo Dự thảo, từ nay đến khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trọng tâm là những việc như: Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan phát thanh, truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương.
   
   
  Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân; chỉ đạo xuất bản và phát hành ấn phẩm về pháp luật đất đai, kể cả các ấn phẩm bằng tiếng dân tộc, để phổ biến rộng rãi trong nhân dân ở các vùng, miền trong cả nước; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đất đai và các văn bản dưới Luật; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật đất đai.
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về đất đai nói chung, phổ biến đến các hội viên nói riêng.
   
  Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. Trước mắt, trong quý I và II năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai rộng rãi trong nhân dân trước khi Luật có hiệu lực thi hành.
   
Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về đất đai đồng bộ
   
  Dự thảo Chỉ thị cũng yêu cầu, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ các Nghị hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và phối hợp với Bộ, ngành có liên quan rà soát hệ thống Thông tư, Thông tư liên tịch đã ban hành từ năm 2013 trở về trước để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Đất đai và các Nghị định. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật của các địa phương.
   
  Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; đồng thời soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội các luật thuế có liên quan đến đất đai và Các Nghị định quy định các luật thuế có liên quan.
   
  Ngoài ra, các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ, ngành quản lý có nội dung liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đất đai phải đảm bảo các quy định thống nhất, đồng bộ với Luật đất đai.
   
  Các Bộ, ngành, cơ quan phải hoàn thành việc trình Chính phủ dự thảo các nghị định trước ngày 15/4/2014; riêng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trình trước 15/6/2014.
   
  Riêng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật đất đai. Việc ban hành các văn bản này phải thực hiện ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.
   
Giang Trường
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn trách nhiệm các Bộ, ngành và địa phương để triển khai thi hành Luật Đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO